Osuuskunnista tullut merkittäviä sote-palveluiden tuottajia: ”Kun käyttäjät omistavat, heidän tarpeensa tulevat ensin.”

Osuustoiminnasta on tulossa merkittävä tekijä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen alalla.

Voimakkaassa kehitysvaiheessa ovat LähiTapiola-ryhmän Terveyshelppi-palvelu ja OP Ryhmän Pohjola Sairaala Oy.

Myös Tradekan Yhdessä huomiseen – ikäihmisten asumispalvelu -konseptin kehittyminen sekä Onni hoivan ensihoidon ja julkisten terveyspalveluiden ostaminen ovat vahvoja askeleita. S-ryhmän alueosuuskaupoilla ovat pioneereina puolestaan PK-terveys Oy ja Etelä-Savon työterveys Oy.

”Yhteenlaskettuna tässä on kyse osuustoimintayritysten laaja-alaisesta liikkeestä ryhtyä ratkaisemaan jälleen uusia sellaisia taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin osuuskuntien jäsenistöllä on erityinen intressi”, totesi Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja, kauppaneuvos Seppo Rytivaara 6. maaliskuuta Helsingissä.

Osuustoimintakeskus Pellervo on lisäksi rohkaissut pienyrityksiä liittoutumaan osuuskuntamallin avulla suuremman tarjontavoiman rakentamiseksi.

”Ainakin toistaiseksi sote-alan pienyritykset ovat odottavalla kannalla, kun sote-mallikin on vielä auki, eivätkä voimavarat riitä kehittämisresurssien palkkaamiseen”, Rytivaara arvioi.

Veroeurot kotimaata hyödyntämään

Rytivaaran mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa elää suorastaan huoli siitä, että kansainvälinen pääoma ottaa voimallisesti haltuunsa maamme sote-palvelut ja myös verojen maksu suomalaiseen yhteiskuntaan jää vähäiseksi.

”Hyvin johdettu jäsenomisteinen osuustoimintamalli tarjoaa välimuodon julkisen ja investoijaomisteisuuden väliin. Kun käyttäjät omistavat, heidän tarpeensa tulevat ensin. Kun omistus on Suomessa, isänmaan tarpeet tulevat tarkemmin mieleen.”

Osuustoimintakeskus Pellervosta muistutetaan, että jokaista osuustoimintayritystä johdetaan sen omalta komentosillalta. Avaukset liittyvät esimerkiksi vakuutusliiketoimintaan, työterveyshuoltoon, jäsenpalveluun ja yhteiskunnallisesti vastuullisen liiketoiminnan organisoimiseen.

”Vain osittain on julkilausuttu, että avaukset liittyvät julkisen vallan sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistukseen. Kun emme edes tiedä, minkä sisältöinen sote-uudistus tulee olemaan, liiketoimintamallien rakentaminen asiakasomisteisen yrityksen yleisen mission, jäsenpalvelun ja ansainnan varaan on viisautta”, painotti Rytivaara.

Perustana yhteinen arvopohja

Hänen mukaansa yhteiskunnalliset tavoitteet ovat linjassa osuustoiminnan arvopohjan kanssa.

Rytivaara uskookin osuustoiminnallisten yritysten tarjoavan tulevina vuosikymmeninä useita vaihtoehtoisia jäsenomisteisia palvelukonsepteja.

”On siis luotettavan jäsenkeskeistä ja yhteiskunnallisesti kestävää palvelua. Sanonta, että meillä ei ole Rockefelleriä ja Carnegieta, mutta meillä on osuustoiminta, pätee myös tulevaisuudessa.”

Osoituksena tästä pääministeri Juha Sipilä kannusti Pellervon Päivässä huhtikuussa 2016 osuustoimintaa nykyistä vahvemmin mukaan sosiaali- ja terveysalalle.

 

Lisätietoja Osuustoimintakeskus Pellervosta valtuuskunnan puheenjohtajalta Seppo Rytivaaralta, puh. 044 710 6201, seppo.rytivaara@gmail.com ja toimitusjohtaja Sami Karhulta, puh. 0400 545989, sami.karhu@pellervo.fi.

Osuustoimintakeskus Pellervo on kansainvälinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää hyvinvointia, palveluita ja yrittämistä Suomessa. Pellervo ajaa osuustoiminnan yhteiskunnallisia etuja ja edistää osuustoimintamallille myönteistä ilmapiiriä. Pellervon tehtävä on vaikuttaa, viestiä ja tuottaa palveluita. Pellervolla on noin 250 yhteisöjäsentä. www.pellervo.fi                    

Jaa artikkeli

Lue myös