POP Pankki -ryhmän pankki- ja vakuutusliiketoiminta kasvoivat

nPOP Pankki -ryhmän perusliiketoiminta kasvoi hyvin vuonna 2018 ja vakavaraisuus säilyi vahvana. Ryhmän tulos ennen veroja oli 11,6 miljoonaa euroa ja tase tilikauden päättyessä 4,4 miljardia euroa. Vakuutusyhtiön asiakasmäärät ylsivät uuteen ennätykseen, ja POP Pankeilla on jälleen Pohjoismaiden pankeista tyytyväisimmät asiakkaat.

Perusliiketoiminta kasvoi

POP Pankkien yhteenliittymän kolmantena toimintavuonna POP Pankki -ryhmän luottokanta kasvoi 4,4 prosenttia 3 473,3 miljoonaan euroon. Yhteenliittymän pääomarakenne ja vakavaraisuus säilyivät vahvoina. Omat varat olivat 507 miljoonaa euroa ja ydinvakavaraisuussuhde (CET1-%) oli 20,5 prosenttia.

Liiketoiminnan tuotot ilman sijoitusten nettotuottoja kasvoivat 6,4 miljoonaa euroa ja olivat 110,5 miljoonaa euroa (104,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2017). Hyvästä perusliiketoiminnan kasvusta huolimatta tilikauden tulos jäi edellisvuodesta, koska tulosta rasitti sijoitustoiminnan nettotuottojen merkittävä lasku. POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja vuodelta 2018 oli 11,6 miljoonaa euroa (19,5).

Sijoitusten nettotuotot jäivät 1,1 miljoonaan euroon, kun ne edellisenä vuonna olivat 14,6 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuottoihin vaikuttivat tilikauden alussa voimaan tulleet uudet kirjanpitosäännökset sekä sijoitusmarkkinoiden negatiivinen kehitys loppuvuoden aikana.

”Perusliiketoiminnan ja asiakasmäärien kasvattaminen vaati kovaa työtä. Nopeasta muutosvauhdista huolimatta onnistuimme huolehtimaan kaikkein tärkeimmästä: siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä omaan pankkiin ja tuttuun henkilöstöön”, POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Pekka Lemettinen kertoo.

Vakuutusyhtiössä kasvua lähes viidennes

Pankki- ja vakuutusliiketoiminta kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Matalasta korkotasosta huolimatta korkokate vahvistui 4,1 prosenttia 65,4 miljoonaan euroon (62,8). Korkokatteen nousuun vaikuttivat luotonannon kasvanut volyymi ja yhteenliittymän tehostunut varainhankinta. Vakuutuskate kasvoi parantuneen vahinkosuhteen ansiosta jopa 23,4 prosenttia ja oli 10,4 miljoonaa euroa (8,5).

Pankkiasiakkaita oli vuoden lopussa 251 tuhatta ja vakuutusasiakkaita 125 tuhatta. Vakuutusyhtiön asiakasmäärät ylsivät uuteen ennätykseen ja kasvoivat peräti 19,8 prosenttia.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.