Vastuullisuus

Osuuskunta on arvopohjainen yritysmuoto

Vastuunkanto ympäröivästä yhteisöstä kuuluu osuustoiminnan keskeisiin arvoihin. Yritysmuodolle ominaista on toiminnan pitkäjänteisyys ja ihmislähtöisyys. Vastuullisuus on luontevaa, sillä keskeistä yritykselle on kestävien hyötyjen tavoittelu jäsenille - eivät lyhyen aikavälin tuotot.

Kansainväliset arvot

Osuustoiminnalla on kansainvälisesti määritelty identiteetti ja yhteiset periaatteet sekä arvot.

Perusarvot ovat omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus.
Eettiset arvot ovat rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallisen vastuu ja muista ihmisisistä välittäminen.

Periaatteet

 1. Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
 2. Demokraattinen jäsenhallinto
 3. Jäsenten taloudellinen osallistuminen
 4. Itsenäisyys ja riippumattomuus
 5. Koulutus, oppiminen ja viestintä
 6. Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
 7. Vastuu toimintaympäristöstä

Pellervon vastuullisuustrategia

Missio

Vahvistamme mielikuvaa osuustoiminnasta kestävänä ja arvopohjaisena yritystoimintana sekä autamme osuustoimintayrityksiä ymmärtämään ja viestimään erityisesti yritysmuotoon liittyvät vastuullisuuden kilpailuetunsa. 

Visio

Osuuskunnat ja keskinäiset yritykset tunnistetaan vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijöinä ja Pellervo kestävyyden aktiivisena edistäjänä. 

Strategiset päätavoitteet

 1. Kannustetaan suurempia ot-yrityksiä entistä vaikuttavampiin vastuullisuustekoihin 
 2. Rohkaistaan ja tuetaan pk-osuuskuntia aloittamaan ja kehittämään omaa vastuullisuustyötään ja viestimään vastuullisuudestaan
 3. Tuetaan jäsenyrityksiä vastuullisuustekojen esiin tuomisessa ja näkyvyydessä
 4. Tehdään Pellervosta kestävän talouden ajatusjohtaja, jolloin osuustoiminta nähdään parhaana tapana edistää tulevaisuuden kestävää talousmallia
 5. Integroidaan vastuullisuus ja kestävyys osaksi Pellervon kaikkea toimintaa ja luodaan Pellervosta foorumi osuustoiminnan vastuullisuuskeskusteluille 

Osuuskunnat ja kestävä kehitys

Osuustoimintakeskus Pellervon julkaisu 2015.
PDF, 162 sivua.

Lue julkaisu

Osuustoimintalehden artikkeliarkisto vastuullisuus-teemasta

otlehti.pellervo.fi

Coops for 2030

Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n vuosikymmentavoitteisiin liittyvä kampanja.

coopsfor2030.coop