Osuustoimintayritysten vastuullisuustyö

Pellervon vastuullisuusverkosto - vastuullisuuden ammattilaisten kohtaamispaikka

 

Osuustoiminnallisten yritysten oma vastuullisuusverkosto aloitti toimintansa kesällä 2020. Tavoitteena on koota yhteen vastuullisuuden ammattilaiset toimialoista riippumatta. Samankaltainen omistajaohjaus avaa vastuullisuuteen yhteisiä näkökulmia, joiden jakaminen antaa lisäarvoa mukanaolijoiden omaan kehitystyöhön.

Vastuullisuusverkosto on tarkoitettu vastuullisuusjohtajien ja -päälliköiden keskusteluforumiksi, jossa asioiden lähestymiskulma liittyy aina tavalla tai toisella osuustoimintaan.  Tavoitteena on tarjota mahdollisuus verkostoitua ja päivittää ammatillista osaamista sekä kiinnostavien alustajien että kollegoiden kanssa käytävien keskustelujen kautta. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Vastuullisuusverkoston 2021 kokouksissa (tammikuussa  ja toukokuussa) on keskusteltu muun muassa seuraavista asioista:

  • Yritysvastuun (lainsäädännöllinen) edunvalvonta ot-yrityksissä ja eri lainsäädäntöhankkeet (ml. Pellervon lausunnot niihin)
  • Ot-yrityksille tänä vuonna tärkeät yritysvastuuseen liittyvät hankkeet ja teemat. Tärkeiksi teemoiksi nousivat hiilineutraalius, ihmisoikeuskysymykset, vaikuttavuus ja sen mittaaminen sekä yleisesti raportoinnin ja viestinnän kehittäminen sekä henkilöstön osaaminen ja sitä kautta vastuullisuustyön arkipäiväistäminen.
  • Pellervon vastuullisuusstrategia
  • Monimuotoisuuden edistäminen laaja-alaisesti niin henkilöstössä kuin asiakas- ja asiointikokemuksessa.

Lisätietoa: Vastuullisuusasiantuntija Hanna Muukka, p. 040 176 9998 tai hanna.muukka@pellervo.fi

Osuustoiminnan ilmastoteot

Kansainvälisen osuustoimintapäivän teemana vuonna 2020 oli ilmastoteot. Pellervo haastoi osuustoiminnallisia yrityksiä jakamaan omia ilmastotekojaan.

Ilmastotekoihin

Poimintoja osuustoiminnallisilta yrityksiltä

Kuvassa vihreällä pohjallsa S-ryhmän valkoinen S-logo

S-ryhmä

Teemme yhdessä asiakasomistajiemme kanssa konkreettisia tekoja yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutosta vastaan ja kiertotalouden puolesta, eettisen toimintakulttuurin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi, hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

s-ryhma.fi

 

metsagroup

Metsä Group

Valmistamiemme tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu, ja tuotteemme korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Puun hankimme pohjoisista metsistä, joiden kestävästä hoidosta, kasvusta ja luontoarvoista huolehdimme.

metsagroup.com

 

Kuvassa Tradekan logo. Valkoinen ympyrä, jossa violettia ja sinistä reunoissa. Alla teksti Tradeka.

Tradeka

Vastuullisuus on aina ollut keskeisen osa Osuuskunta Tradekan toimintaa. Uskomme, että omistajana voimme myös tänä päivänä edistää liiketoimintaa, joka tuottaa sekä hyvää tulosta että hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle.

tradeka.fi

op

OP ryhmä

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa OP:n liiketoimintaa ja strategiaa. Kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä, havainnoimme toimintaympäristössämme vaikuttavia megatrendejä, riskejä ja mahdollisuuksia ja johdamme toimintaamme arvojemme kautta.

op.fi

Kuvassa Atrian logo

Atria

Atrian yritysvastuu näkyy koko ruokaketjun matkalla aina alkutuotannosta tehtaiden valmistusprosessien kautta asiakkaalle ja kuluttajalle asti. Vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa – heidän toiveiden kuunteleminen ja huomioiminen on yksi Atrian vastuullisen toiminnan peruspilareita.

atria.fi

 

hkscan

HKScan

HKScanin vastuullisuustyö keskittyy neljään painopistealueeseen: eläinten terveys ja hyvinvointi, ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Johtavana pohjoismaisena ruokatalona olemme sitoutuneet olemaan maailman paras sekä eläintenhoidossa että ympäristövaikutusten vähentämisessä.

hkscan.com

lahitapiola

LähiTapiola

LähiTapiolan yhteiskuntavastuu on paikallisia ja valtakunnallisia tekoja kestävän kehityksen sekä vastuullisen toiminnan edistämiseksi. Lähtökohtana on vastuu vaikutuksistamme ympäristöön ja yhteiskuntaan.

lahitapiola.fi

dava

DAVA Foods

Vastuullisuus tarkoittaa kaikkien työntekijöiden ja yhteistyökumppanien tasapuolista kohtelua, eläinten hyvinvoinnin varmistamista, ympäristön huomioimista sekä korkealaatuisia turvallisia tuotteita.

davafoods.fi

valio

Valio

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Samalla tarjoamme ratkaisuja kuluttajien, yhteiskunnan ja ympäristön muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin.

valio.fi

hmlosm

Hämeenlinnan osuusmeijeri

Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti niiden vähentämiseksi. Otamme ympäristövaikutukset huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. 

hmlosuusmeijeri.fi

poppankki

POP Pankki-ryhmä

Perusarvonamme on osuustoiminnallisuus, joka tarkoittaa aktiivista asiakkaan ja toimintaympäristön hyvinvoinnin edistämistä, tasa-arvoisuutta sekä vastuullista pitkäjänteistä toimintatapaa.

poppankki.fi

logo

Arvo Sijoitusosuuskunta

Edistämme jäsentemme ja toiminta-alueemme elinkeinoelämän ja yritysten pitkän aikavälin menestystä tuottavalla ja turvaavalla sijoitustoiminnalla. Sijoitamme ja toimimme vastuullisesti.

arvosijoitus.fi

oulunseudunsahko

Oulun Seudun Sähkö

MeidänSähkön valinta oman kodin sähköksi on merkittävä ympäristöteko, sillä se tuotetaan 100 % uusiutuvasta energiasta. Myymämme sähköenergia tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla vesivoimalla.

oulunseudunsahko.fi

faba

Faba osk

Vastuullisuus toiminnassamme näkyy parhaiten genomisessa jalostuksessa. Se parantaa eläinten hyvinvointia ja vähentää ympäristövaikutuksia.

faba.fi