Valiolaisen maitotilan hiilijalanjälki pienenee merkittävästi omalla biokaasulaitoksella

Vuorenmaan maitotilalta Haapavedeltä voi tankata lehmän lannasta tehtyä biokaasua. Sitä riittää maitoauton lisäksi ohikulkeville kaasuautoilijoille, ja sitä voi ostaa tavallisesta kaasumittarista. Lehmän lannasta tehdyn paineistetun biokaasun käyttö liikenteessä on aivan uutta Suomessa. Biokaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli liikenteen päästöjen pienentäjänä, sillä se korvaa fossiilisia polttoaineita eli dieseliä ja bensiiniä. Samalla maitotilan hiilijalanjälki pienenee merkittävästi. Biokaasun hyödyntäminen liikenteen polttoaineeksi on osa ohjelmaa, jolla Valio tähtää maidon hiilijalanjäljen nollaamiseen vuonna 2035.  

Veljekset Janne ja Ville Vuorenmaa perheineen pyörittävät Haapavedellä 180 lypsylehmän maitotilaa. Valion Haapaveden juustolassa Vuorenmaan maidosta syntyy Valio Oltermanni® juustoa.

Vuorenmaan maitotilan oma biokaasulaitos tuottaa noin 1 200 MWh biokaasua vuodessa. Biokaasulla on jo aiemmin tuotettu maatilan tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia. Nyt biokaasulaitosta on laajennettu. Aluksi kaasusta noin puolet jalostetaan liikenteeseen sopivaksi biometaaniksi. Tankkausasema valmistuu vuoden loppuun mennessä, jolloin maitoauto aloittaa tankkaukset tilalla. Alkuvaiheessa kaasua riittää henkilöautoihin rajallisesti. Kysynnän lisääntyessä jalostuskapasiteettia voidaan kasvattaa. Jos kaikki kaasu menisi henkilöauton tankkiin, 85 autoa ajelisi sillä 20 000 kilometriä vuodessa*.

”Meillä on ollut oma biokaasulaitos 15 vuotta. Aiemmin saimme lehmän lannasta lämpöä ja sähköä oman tilan tarpeisiin. Kun tuli aika uusia laitteistoa, mietimme että voisimme saman tien laajentaa ja tuottaa kaasua myös liikenteeseen. Maitoauto alkaa tankata tilalla loppuvuodesta. Samoihin aikoihin tässä Virtalan tien varressa aukeaa myös kaikille avoin tankkausasema”, Janne Vuorenmaa kertoo.

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Se tehdään vähentämällä päästöjä maitotiloilla, kuljetuksissa ja tehtailla sekä lisäämällä peltojen hiilinieluja niin sanotulla hiiliviljelyllä, johon Valio on kouluttanut maitotiloja yhdessä Baltic Sea Action Groupin kanssa. Vuorenmaan tila on yksi hiiliviljelijätiloista.

”Vuorenmaan maitotila on hieno esimerkki siitä, miten suomalaiset maanviljelijät ratkovat ilmastohaastetta. Samalla tiloille syntyy uutta liiketoimintaa. Lannan hyödyntäminen biokaasuksi pienentää tilan tuottaman maidon hiilijalanjälkeä laskentatavasta riippuen neljäs- tai viidesosan”, Valion hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen sanoo.

Biokaasun käytöllä voidaan vähentää jopa 85 prosenttia polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna dieseliin.

Lanta on hyödyntämätön aarre

Lantaa syntyy Suomessa vuodessa noin 15 miljoonaa tonnia. Useimmille sen tuoksu on tuttu keväisiltä pelloilta. Biokaasuprosessissa lannan haju vähenee merkittävästi. Myös lannan ravinteet muuttuvat paremmin liukenevaan muotoon, jolloin lannoitevaikutus on parempi ja tarve ostolannoitteille vähäisempi. Samalla ravinnevalumat vesistöihin vähenevät.

”Vuorenmaan maitotilan ympärille on syntynyt useamman paikallisen toimijan verkosto. Tila sijaitsee sopivan lähellä Haapaveden juustolaa, joten maitoauton tankkaus onnistuu kätevästi reitin varrella. Biolaitoksen toimittaja Demeca on haapavetinen yritys, samoin kuljetusliike H. Vähäaho Oy, jonka uudella autolla maito haetaan. Tämä on paikallista yhteistyötä parhaimmillaan, kertoo Osuuskunta Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto.

”Haluamme luoda maanviljelijöille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja nostaa toimialan arvostusta. Tehtävämme on parantaa maatilojen kannattavuutta sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Koronaviruspandemian yhteydessä on puhuttu paljon Suomen huoltovarmuudesta. Tässä meillä on yksi tapa nostaa polttoaineomavaraisuutta. Tällä hetkellä suurin osa liikenteen polttoaineista on tuontitavaraa. Demecan teknologia on kehitetty perheemme omalla maitotilalla tässä Haapavedellä. Yksi suuri unelmani toteutuu, kun voin jatkossa tankata oman kaasuautoni kotikylällä, asiakkaani maatilalla ja raha jää viljelijöille ilman välikäsiä, myyntijohtaja Sami Vinkki Demecalta sanoo.

”Meillä koko työporukka innostui kaasuautoprojektista. Ensimmäinen maitoautomme lähti liikenteeseen tasan 60 vuotta sitten. On hienoa olla edelleen mukana kehittämässä alaa”, Kuljetusliike H. Vähäaho Oy:n Sami Vähäaho kertoo.

*Jos kaikki kaasu käytettäisiin henkilöautoihin, henkilöauton keskikulutuksella määrä riittäisi noin 1,67 miljoonaan kilometriin, eli 20 000 km:n ajomäärällä vuodessa 85 henkilöautoon.

Biokaasulaitos on suunniteltu osaksi maatilan normaalia ravinnekiertoa. Se kasvattaa tilan energiaomavaraisuutta, tehostaa ravinnekäyttöä ja pienentää ravinteiden ympäristövaikutuksia.

Lue lisää biokaasun tuotannosta maitotilalla Demecan sivuilta


 

  • Vajaa kolmasosa lehmän syömän nurmen sisältämästä energiasta päätyy lantaan. Siitä voidaan tehdä biokaasua korvaamaan liikenteen fossiilisia polttoaineita. Lannassa on myös kasvien tarvitsemia arvokkaita ravinteita, typpeä ja fosforia.
     
  • Valiolaisilla maitotiloilla on tällä hetkellä noin 20 biokaasulaitosta. Toistaiseksi niiden tuottama energia käytetään pääasiassa maatilojen omaa sähkön- ja lämmönkäyttöön. Töpselistä tuleva sähkö on Suomessa pitkälti vähäpäästöistä ydinvoimaa, vesivoimaa ja bioenergiaa. Kun biokaasull korvataan liikenteen fossiilisia polttoaineita, on päästövähennys suurempi.
 Lähde: Valio
Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti "Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.