Itä-Uudenmaan Osuuspankki lahjoittaa 80 000 euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja taloustaitojen tukemiseen

Itä-Uudenmaan Osuuspankki lahjoittaa yhteensä 80 000 euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja 
taloustaitojen tukemiseen pankin toiminta-alueella. Edustajiston päätöksellä tukea voivat hakea 
yhdistykset, järjestöt ja muut yleishyödylliset toimijat. 

– Osuuspankin perustehtävään kuuluu omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön taloudellisen 
menestyksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Lahjoitusten avulla haluamme vahvistaa paikallista 
yhteisöllisyyttä ja tukea yleishyödyllisiä tahoja yhteisen vastuun kantamisessa, toteaa Itä-
Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Markus Johansson

Tukea lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä taloustaitoihin 

Toukokuussa avautuvassa haussa avustusten yhteissumma on 40 000 euroa. Avustukset kohdennetaan 
erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaan toimintaan, jolla saadaan mahdollisimman laaja 
vaikuttavuus. Tukea voivat hakea yhteisöt, järjestöt ja muut yleishyödylliset toimijat.  

– Poikkeuksellisen vuoden aikana lasten ja nuorten hyvinvointi on noussut keskiöön. Heidän 
puolestaan tehtävä työ on työtä tulevaisuuden puolesta, painottaa pankinjohtaja Thomas Salomaa
joka on itsekin kahden pienen lapsen isä. 

Oman talouden hallinta on tärkeä osa kansalaistaitoja. Erityistä huomiota pankin avustuksia myönnettäessä 
saavat siksi myös projektit ja toiminta, jolla edistetään lasten ja nuorten taloustaitoja. Pankki päättää lisäksi 
muista kohdennetuista avustuksista vuoden aikana.  

Kesätyötä nuorille OP:n piikkiin 

Ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorelle merkityksellinen. Koko lahjoitussummasta 20 000 euroa käytetään 
”Kesäduuni OP:n piikkiin”- kampanjaan. Valtakunnallisessa kampanjassa Itä-Uudenmaan Osuuspankki 
mahdollistaa toimialueensa viidellekymmenelle nuorelle kesätyön. Kampanja on osa OP:n 
vastuullisuustyötä ja tavoitteena on työllistymisen rinnalla tukea nuorten taloustaitojen oppimista. 

Avustuksella tuettava toiminta tulee suunnata lapsille ja nuorille, jotka asuvat osuuspankin toiminta-
alueella (Porvoo, Sipoo, Loviisa ja Pornainen). Poliittiset toimijat, kunnat tai seurakunnat eivät voi hakea 
tukea, eikä sitä myöskään myönnetä sellaiseen toimintaan, jota Itä-Uudenmaan Osuuspankki jo tukee 
taloudellisesti. 

Päätökset lahjoitusten saajista tekee Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallitus kesäkuussa 2021.  

Jaa artikkeli

Lue myös

Metsä Group aloittaa uuden keskustelusarjan metsien hoidosta ja puunkäytöstä

Metsä Group haluaa kuunnella erilaisia näkemyksiä metsistä. Metsä Group haastaa alan asiantuntijat keskustelemaan luonnon, metsäalan ja koko kansakunnan tulevaisuudesta. Metsät puhuttavat ilmaston ja monimuotoisuuden lisäksi talouden ja työllisyyden näkökulmista. Rakentavaa vuoropuhelua tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. Nyt julkistettava On keskustelun aika -videosarja vie asiantuntijat juontaja Baba Lybeckin johdolla pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan metsien hoidosta, puunkäytöstä, hiilinieluista, monimuotoisuudesta, metsien suojelusta sekä metsänomistamisesta.

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.