S-ryhmän energiansäästötoimet tepsivät – megawattiluokan sähkönsäästöä marketeissa

S-ryhmä sitoutui valtakunnallisiin energiansäästötalkoisiin ja uudet säästötoimet ovat toimineet. Loppuvuodesta energian kokonaiskulutus S-ryhmän marketeissa laski vuoden takaiseen verrattuna noin 10 000 megawattituntia eli noin 550 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran. Tärkeintä on valmius joustaa mahdollisen sähköpiikkien uhatessa, ja toimintamalleja on hiottu yhdessä myymälöiden kanssa. Uudet keinot voivat jäädä käyttöön.

S-ryhmä ilmoitti viime syksynä energiansäästötalkoiden alkaessa laskevansa yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa asteella. Kodeissa tarvitaan sähköä etenkin aamuisin ja alkuillasta, ja siksi S-ryhmässä päätettiin tehdä lisätoimia juuri huippukulutushetkissä toimipaikkojen valaistusta ja ilmanvaihtoa säätämällä. Lisätoimien ansiosta S-ryhmän marketeissa onnistuttiin säästämään loppuvuodesta noin 4,5 prosenttia sähköenergiaa ja joillain alueilla jopa lähes 8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kulutukseen.  

Aamuisin sähkönkulutuksen valtakunnallisina huippuaikoina on voitu joustaa jopa 4,2 prosenttia sähkötehossa edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelujaksona näissä luvuissa on käytetty joulukuuta 2022 ja luvut koskevat S-ryhmän marketteja läpi Suomen. 

”Energiatehokkuus on toimipaikoissamme jo viime vuosien uudistusten myötä hiottu varsin tehokkaaksi, mutta uusilla lisätoimilla olemme saaneet nipistettyä kulutusta vieläkin pienemmäksi. Erityisen tärkeää on kyky joustaa, jos sähköpula uhkaisi Suomea. Olemme hioneet toimintamalleja tähän yhdessä myymälöidemme kanssa”, sanoo energiaohjauksen päällikkö Matti Loukkola S-ryhmästä. 

“Syksyn energiansäästötalkoihin lähdettiin varautumismielessä, mutta oppeja sähkönkulutuksen joustosta voimme todennäköisesti hyödyntää jatkossakin. Vaikka energiakriisi väistyisi, sähkönkulutuksen kysyntäjousto voi esimerkiksi tarjota mahdollisuuksia säästää sähkökuluissa”, arvioi Loukkola

S-ryhmä lähti loppuvuodesta mukaan kantaverkkoyhtiö Fingridin niin sanottuun ennakkovaroitusrinkiin, jolla pyritään ehkäisemään uhkaavaa sähköpulaa ennakkoon annettavien varoitusten avulla. Tällöin myymälöissä otettaisiin tilapäiseen käyttöön varavoimakoneita tai porrastettaisiin suurtehoisten laitteiden, kuten grillien tai uunien, käyttöä.  

Ylimääräisiä energiansäästötoimia otettiin käyttöön kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa syksyllä. Myös hotellit, ravintolat ja liikenneasemat ja muut toimipaikat sitoutuivat laskemaan lämpötilaa astetta alemmas, säätämään ilmanvaihdon tehoa sekä tekemään muita kiinteistökohtaisia toimia ja kannustamaan asiakkaita energiansäästötalkoisiin.

S-ryhmän energiankulutus on vähentynyt yli 40 prosenttia vuodesta 2010. Energiatehokkuuteen ovat vaikuttaneet ovellisiin ja ympäristöystävällisempää kylmäainetta käyttäviin kylmälaitteisiin siirtyminen, LED-valaistus sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja maalämpöratkaisujen hyödyntäminen. Yhä useampi myymälä myös lämpenee kylmälaitteista syntyneen hukkalämmön avulla. Sähkösyöpöistä yksittäisistä kylmäkalusteista on pyritty luopumaan. S-ryhmän omalla uusiutuvalla energialla, eli tuuli- ja aurinkovoimalla, tuotetun sähkön määrä kattaa valtaosan kaupparyhmän sähkön kulutuksesta. 

Jaa artikkeli

Lue myös

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.