S-ryhmän energiansäästötoimet tepsivät – megawattiluokan sähkönsäästöä marketeissa

S-ryhmä sitoutui valtakunnallisiin energiansäästötalkoisiin ja uudet säästötoimet ovat toimineet. Loppuvuodesta energian kokonaiskulutus S-ryhmän marketeissa laski vuoden takaiseen verrattuna noin 10 000 megawattituntia eli noin 550 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran. Tärkeintä on valmius joustaa mahdollisen sähköpiikkien uhatessa, ja toimintamalleja on hiottu yhdessä myymälöiden kanssa. Uudet keinot voivat jäädä käyttöön.

S-ryhmä ilmoitti viime syksynä energiansäästötalkoiden alkaessa laskevansa yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa asteella. Kodeissa tarvitaan sähköä etenkin aamuisin ja alkuillasta, ja siksi S-ryhmässä päätettiin tehdä lisätoimia juuri huippukulutushetkissä toimipaikkojen valaistusta ja ilmanvaihtoa säätämällä. Lisätoimien ansiosta S-ryhmän marketeissa onnistuttiin säästämään loppuvuodesta noin 4,5 prosenttia sähköenergiaa ja joillain alueilla jopa lähes 8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kulutukseen.  

Aamuisin sähkönkulutuksen valtakunnallisina huippuaikoina on voitu joustaa jopa 4,2 prosenttia sähkötehossa edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelujaksona näissä luvuissa on käytetty joulukuuta 2022 ja luvut koskevat S-ryhmän marketteja läpi Suomen. 

”Energiatehokkuus on toimipaikoissamme jo viime vuosien uudistusten myötä hiottu varsin tehokkaaksi, mutta uusilla lisätoimilla olemme saaneet nipistettyä kulutusta vieläkin pienemmäksi. Erityisen tärkeää on kyky joustaa, jos sähköpula uhkaisi Suomea. Olemme hioneet toimintamalleja tähän yhdessä myymälöidemme kanssa”, sanoo energiaohjauksen päällikkö Matti Loukkola S-ryhmästä. 

“Syksyn energiansäästötalkoihin lähdettiin varautumismielessä, mutta oppeja sähkönkulutuksen joustosta voimme todennäköisesti hyödyntää jatkossakin. Vaikka energiakriisi väistyisi, sähkönkulutuksen kysyntäjousto voi esimerkiksi tarjota mahdollisuuksia säästää sähkökuluissa”, arvioi Loukkola

S-ryhmä lähti loppuvuodesta mukaan kantaverkkoyhtiö Fingridin niin sanottuun ennakkovaroitusrinkiin, jolla pyritään ehkäisemään uhkaavaa sähköpulaa ennakkoon annettavien varoitusten avulla. Tällöin myymälöissä otettaisiin tilapäiseen käyttöön varavoimakoneita tai porrastettaisiin suurtehoisten laitteiden, kuten grillien tai uunien, käyttöä.  

Ylimääräisiä energiansäästötoimia otettiin käyttöön kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa syksyllä. Myös hotellit, ravintolat ja liikenneasemat ja muut toimipaikat sitoutuivat laskemaan lämpötilaa astetta alemmas, säätämään ilmanvaihdon tehoa sekä tekemään muita kiinteistökohtaisia toimia ja kannustamaan asiakkaita energiansäästötalkoisiin.

S-ryhmän energiankulutus on vähentynyt yli 40 prosenttia vuodesta 2010. Energiatehokkuuteen ovat vaikuttaneet ovellisiin ja ympäristöystävällisempää kylmäainetta käyttäviin kylmälaitteisiin siirtyminen, LED-valaistus sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja maalämpöratkaisujen hyödyntäminen. Yhä useampi myymälä myös lämpenee kylmälaitteista syntyneen hukkalämmön avulla. Sähkösyöpöistä yksittäisistä kylmäkalusteista on pyritty luopumaan. S-ryhmän omalla uusiutuvalla energialla, eli tuuli- ja aurinkovoimalla, tuotetun sähkön määrä kattaa valtaosan kaupparyhmän sähkön kulutuksesta. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.