Metsä Spring sijoitti fossiilittomia lämmöneristeitä ja pakkausmateriaaleja kehittävään Fiberwoodiin

Suomalainen startup käyttää Metsä Groupin sivuvirtoja luodakseen niistä sataprosenttisesti puupohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja, jotka ovat vaihtoehtoja kivi- ja lasivillalle sekä styroxille.

Suomalainen Fiberwood on kehittänyt markkinoille sataprosenttisesti kierrätettäviä, puukuidusta valmistettuja lämmöneristyksen ja pakkausteollisuuden tuotteita. Yritys on kehittänyt teknologian ja tuotantoprosessin, joilla mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista saatavista raaka-aineista tehdään arvokkaita ja täysin biopohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja.

Fiberwoodin rahoituskierroksen johtavana sijoittajana toimi Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring. Noin puolet kerätystä rahoituksesta on Business Finlandin lainarahoitusta.

“Edistämme kestävän kehityksen tavoitetta käyttämällä sivuvirtoja, tuottamalla korkeamman  jalostusarvon tuotteita energiatehokkaasti ja vauhdittamalla puurakentamista. Olemme kiitollisia sijoittajillemme uskosta tuotteemme potentiaaliin sekä mahdollisuudesta käyttää Metsä Groupin metsäteollisuuden sivuvirtoja raaka-aineena”, kertoo Fiberwoodin toimitusjohtaja Tage Johansson.

Fiberwoodin teknologialla puukuidusta valmistetaan eristemateriaalia, joka hyödyntää puun luontaisia ominaisuuksia ja sidoksia. Teknologian avulla materiaalin rakenteessa on pieniä ilmataskuja, jotka lisäävät materiaalin lämmöneristävyyttä. Eristemateriaali on paloturvallista ja hengittävää eli sillä on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta. Materiaali ovat kierrätettävissä, ja jos purkujäte viedään kaatopaikalle, muovittomat levyt biohajoavat ja muodostavat mikromuovitonta multaa.

Fiberwoodin tuotteet ovat vaihtoehto kivi- ja lasivillaeristeille. Fiberwoodin eristelevyt ovat helppoja, turvallisia ja nopeita asentaa, ja toisin kuin kilpailevat tuotteet, ne eivät sisällä lainkaan fossiilisia polymeerejä.

Potentiaalinen markkina tuotteelle on valtava, sillä globaalin rakennuseristeteollisuusmarkkinan on arvioitu olevan noin 25 miljardin euron arvoinen. Innovaatio mahdollistaa myös huomattavat energiasäästöt, sillä noin 40 prosenttia rakennusten energiankäytöstä kohdistuu lämmitykseen.

“Olemme viime syyskuusta pystyneet ensimmäisen vaiheen koelinjallamme valmistamaan kaupallisesti saatavilla olevien tuotteiden kokoisia eristelevyjä. Saadulla rahoituksella rakennamme jatkuvatoimisen koelinjan, jonka tarkoitus on varmistaa  tuotantomittakaavaisen linjan teknologiset ratkaisut, sillä valmiita koneita ja prosesseja ei ole kaupallisesti olemassa tuotteittemme valmistamiseen. Vaahtoteknologiaan perustuva tuotantoprosessimme on energiatehokas ja ympäristöystävällinen muun muassa pienen ja suljetun vedenkulutuksen vuoksi”, kertoo Fiberwoodin teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Karita Kinnunen-Raudaskoski.

Eristemateriaalin lisäksi Fiberwoodin teknologialla voidaan valmistaa ympäristöystävällinen ja kestävä vaihtoehto paisutetulle polystyreenimuoville eli styroxille. Fiberwoodin pakkauspehmusteet ovat täysin maatuvia ja kierrätettäviä. Eristeominaisuksiensa ansiosta ne kelpaavat myös kuuma-/kylmäketjujen pakkaustarpeisiin.

Metsäteollisuus tukee arvojalostusta ja kiertotalouden kehittymistä

Metsäteollisuuden monia sivuvirtoja on perinteisesti käytetty energiantuotantoon, jolloin sivuvirtojen kaikkea potentiaalia ei saada hyödynnettyä.  Arvojalostuksella sivuvirroista saadaan muokattua korkeamman arvon tuotteita, ja hiilidioksidi sidotaan tuotteeseen koko sen käyttöiän ajaksi.

Rakennusala tuottaa noin 40 prosenttia maailman hiilidioksipäästöistä, joten Fiberwoodin kehittämän teknologian kaltaiset innovaatiot ovat kaivattuja tapoja vähentää kulutusta ja edistää täysin puupohjaista rakentamista. Fiberwoodin oma tuotanto käyttää energiaa äärimmäisen tehokkaasti, jolloin koko tuotanto on vähähiilistä. Fiberwoodin mukaan puurakentamisen on arvioitu kasvavan EU-maissa 10 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

“Fiberwood on kehittänyt teknologian, jossa hyödynnetään uusiutuvaa ja kestävistä metsälähteistä hankittua raaka-ainetta. Metsä Group haluaa tukea mahdollisimman tehokasta sivuvirtojen hyödyntämistä. Maailmaa tarvitsee uusia innovaatioita tukemaan kiertotaloutta, ja juuri tämän kaltaisia innovaatioita haluamme tukea”, kertoo Metsä Springin Corporate Venture -toimintojen johtaja Erik Kolehmainen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.