Päästökompensaatio-osuuskunta tarjoaa ilmastopalveluita maailman köyhimpien yhteisöjen auttamiseksi

Co-operative Climate Action -osuuskunta tarjoaa päästökompensaatiopalveluita, joilla tuetaan ilmaston lämpenemisestä eniten kärsiviä. Osuuskunnan on perustanut viisi vapaaehtoista Briteistä, Ranskasta ja Malawista ja palvelujen tarkoituksena on vähentää hiilidioksidia ilmakehästä, ylläpitää biologista monimuotoisuutta ja torjua köyhyyttä sekä tukea paikallisia pienyrityksiä Malawissa.

Osuuskuntaa johtaa osuuskunta-aktiivi Mark Lewis, joka on jo tunnistanut useita toteuttamiskelpoisia projekteja ja perustanut resurssikeskuksen Malawiin. Päästökompensaatiopalveluita varten on pilotoitu 360 bambukasvin koeistutus: ”Yritykset tekevät paljon siirtyäkseen kohti nettonollapäästöjä”, Lewis kertoo, ”mutta sillä välin ihmiset Malawissa, yhdessä maailman köyhimmistä maista, kärsivät ilmastonmuutoksen aiheuttamista tulvista, sairauksista ja nälästä. Tilanne, joka vain pahenee seuraavan vuosikymmenen aikana.”

Bambu on monipuolinen ja kestävä laji

Co-operative Climate Action on tarkoitettu niille, jotka haluavat kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja samalla auttaa ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä. Lewisin mukaansa Malawin bambukasvit ovat yksi keino auttaa sopeutumaan ilmastokriisiin. ”Bambu on ei-invasiivinen lajike, joka sitoo yli neljä kertaa enemmän hiilidioksidia vuodessa kuin nopeimmin kasvavat puut. Se tarjoaa myös kestävämmän polttoaineen lähteen poistaen tarpeen kaataa vanhoja puita.”

”Lisäksi bambu toimii vuohenrehuna, ravitsevana ruokana, sitä voi käyttää vedenkäsittelyyn, eroosiontorjuntaan ja korvata terästä sekä puuta rakennusteollisuudessa. Ympäristöön liittyvät toimet ovat ratkaisevan tärkeitä Malawissa, ” Lewis huomauttaa ja jatkaa: ”Koska vain pienellä vähemmistöllä väestöstä on sähköä ja kaasuun ei ole varaa, veden keittämiseen ja ruuan laittoon käytetään hiiltä ja polttopuita, mikä on johtanut maan vanhojen metsien tuhoon.”

Osuuskunta tukeekin nimenomaan pieniä paikallisia yhteisöviljelmiä suurten kaupallisten plantaasien sijaan. Näiden perustamista tukeakseen se on aloittanut yhteistyön Malawin villieläin- ja ympäristöyhdistyksen kanssa, jolla on yli kolme tuhatta vapaaehtoisryhmää eri puolilla maata.

”Pienet yhteisöviljelmät helpottavat istutusta ja hoitoa sekä vähentävät naisten tarvetta kuljettaa polttoainetta pitkiä matkoja”, Lewis kertoo. ”Pienviljelijät osallistuvat myös itse taloudellisesti, jotta he arvostavat istutuksia enemmän. Kustannukset maksetaan takaisin kolmen vuoden kuluttua, kun sadonkorjuu alkaa.”

Nyt tarvitaan rahoitusta muille hankkeille

Viljelijät luovat yhteistyössä mittaus-, raportointi- ja todentamisprosessin ja aikovat perustaa osuuskunnan Malawiin hallinnoimaan projektia. Viiden perustajan investoinneilla aloittanut Co-operative Climate Action toivoo myös voivansa laajentaa istutuksia ja toteuttaa muitakin hankkeita ulkopuoliselle rahoituksella.

Yksi potentiaalinen hanke on ruoanlaitossa ja lämmityksessä käytettävän puuhiilen korvaaminen. Mahdolliset ratkaisut riippuvat paikallisista olosuhteista, mutta tietyissä osissa Malawia on helposti saatavilla maatalousjätettä riisinkuorten ja sokeriruo’on puristusjätteen muodossa. Se voidaan muuntaa polttoainebriketeiksi yksinkertaisella tekniikalla, mutta paikalliset yritykset tarvitsevat pääomaa ja koulutusta aloittaakseen. Osuuskunta kertoo hankkineensa koneen teknologian esittelyyn ja tarvitsee nyt rahoitusta tuotteen saattamiseksi markkinoille ja tuotannon lisäämiseksi.

Toinen alkuvaiheessa oleva hanke on Sani Carpentry Co-operative, joka perustettiin myymään kestävästä puusta valmistettuja tuotteita. Co-operative Climate Action on lahjoittanut startupille rakennuksen ja työkalut sekä löytänyt puusepän kouluttamaan paikallisia nuoria. Sani tarvitsee nyt rahoitusta aurinkosähkön asentamiseen ja aloituskulujen kattamiseen.

Varoja tarvitaan myös paikallisen rakennustyöntekijän Kasangazi Hydro Scheme -ohjelman skaalaamiseen. Työntekijä sai lisättyä veden virtausnopeutta pienellä rinteessä olevalla purolla käyttämällä 10 metrin muoviputkea, vanhaa generaattoria, lankaa ja paria vanhaa limupulloa. Kaikki vain noin 200 punnalla. Vesijärjestelmä toimittaa nyt sähköä yli 50 kotitaloudelle sekä paikalliselle peruskoululle ja maissitehtaalle. Ohjelma on saanut rahoituksen kunnollisen padon rakentamiseen, mutta turbiini ja generaattori on vaihdettava, ja suunnitelmissa on myös pienen tuotantoyksikön rakentaminen.

Co-operative Climate Action haluaa myös ottaa käyttöön aurinkoenergiapumput korvaamaan bensiinipumput, joita käytetään kasteluveden ottamiseen Malawi-järvestä sekä patoamaan osan järvestä kalalammikoksi. Se on tunnistanut mahdollisen paikan ja saa teknistä apua kalastusosastolta.

Yksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista Malawissa on sähkötoimitusten häiriö. Ilmastonmuutos on alentanut maan vesivoimajärjestelmän vedenkorkeutta niin vakavasti, että sähkökatkot ovat toistuvia. Auttaakseen ihmisiä valaisemaan kotinsa, osuuskunta tuo edullisia aurinkopaneeleja, LED-lamppuja ja ladattavia akkuja kotitalouksille. Se etsii nyt varoja lähetysmäärien lisäämiseen ja yrityksen perustamiseen järjestelmän hallinnoimiseksi.

Yksityishenkilöt tai yritykset voivat liittyä osuuskunnan jäseniksi ja ostaa vastikkeita osuuskunnan verkkosivuilta, ja heitä rohkaistaan auttamaan liiketoiminnan kehittämisessä.

Miles Hadfield
Co-op News
16.1.2023
Lue alkuperäinen artikkeli (englanniksi).

Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.