Päästökompensaatio-osuuskunta tarjoaa ilmastopalveluita maailman köyhimpien yhteisöjen auttamiseksi

Co-operative Climate Action -osuuskunta tarjoaa päästökompensaatiopalveluita, joilla tuetaan ilmaston lämpenemisestä eniten kärsiviä. Osuuskunnan on perustanut viisi vapaaehtoista Briteistä, Ranskasta ja Malawista ja palvelujen tarkoituksena on vähentää hiilidioksidia ilmakehästä, ylläpitää biologista monimuotoisuutta ja torjua köyhyyttä sekä tukea paikallisia pienyrityksiä Malawissa.

Osuuskuntaa johtaa osuuskunta-aktiivi Mark Lewis, joka on jo tunnistanut useita toteuttamiskelpoisia projekteja ja perustanut resurssikeskuksen Malawiin. Päästökompensaatiopalveluita varten on pilotoitu 360 bambukasvin koeistutus: ”Yritykset tekevät paljon siirtyäkseen kohti nettonollapäästöjä”, Lewis kertoo, ”mutta sillä välin ihmiset Malawissa, yhdessä maailman köyhimmistä maista, kärsivät ilmastonmuutoksen aiheuttamista tulvista, sairauksista ja nälästä. Tilanne, joka vain pahenee seuraavan vuosikymmenen aikana.”

Bambu on monipuolinen ja kestävä laji

Co-operative Climate Action on tarkoitettu niille, jotka haluavat kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja samalla auttaa ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä. Lewisin mukaansa Malawin bambukasvit ovat yksi keino auttaa sopeutumaan ilmastokriisiin. ”Bambu on ei-invasiivinen lajike, joka sitoo yli neljä kertaa enemmän hiilidioksidia vuodessa kuin nopeimmin kasvavat puut. Se tarjoaa myös kestävämmän polttoaineen lähteen poistaen tarpeen kaataa vanhoja puita.”

”Lisäksi bambu toimii vuohenrehuna, ravitsevana ruokana, sitä voi käyttää vedenkäsittelyyn, eroosiontorjuntaan ja korvata terästä sekä puuta rakennusteollisuudessa. Ympäristöön liittyvät toimet ovat ratkaisevan tärkeitä Malawissa, ” Lewis huomauttaa ja jatkaa: ”Koska vain pienellä vähemmistöllä väestöstä on sähköä ja kaasuun ei ole varaa, veden keittämiseen ja ruuan laittoon käytetään hiiltä ja polttopuita, mikä on johtanut maan vanhojen metsien tuhoon.”

Osuuskunta tukeekin nimenomaan pieniä paikallisia yhteisöviljelmiä suurten kaupallisten plantaasien sijaan. Näiden perustamista tukeakseen se on aloittanut yhteistyön Malawin villieläin- ja ympäristöyhdistyksen kanssa, jolla on yli kolme tuhatta vapaaehtoisryhmää eri puolilla maata.

”Pienet yhteisöviljelmät helpottavat istutusta ja hoitoa sekä vähentävät naisten tarvetta kuljettaa polttoainetta pitkiä matkoja”, Lewis kertoo. ”Pienviljelijät osallistuvat myös itse taloudellisesti, jotta he arvostavat istutuksia enemmän. Kustannukset maksetaan takaisin kolmen vuoden kuluttua, kun sadonkorjuu alkaa.”

Nyt tarvitaan rahoitusta muille hankkeille

Viljelijät luovat yhteistyössä mittaus-, raportointi- ja todentamisprosessin ja aikovat perustaa osuuskunnan Malawiin hallinnoimaan projektia. Viiden perustajan investoinneilla aloittanut Co-operative Climate Action toivoo myös voivansa laajentaa istutuksia ja toteuttaa muitakin hankkeita ulkopuoliselle rahoituksella.

Yksi potentiaalinen hanke on ruoanlaitossa ja lämmityksessä käytettävän puuhiilen korvaaminen. Mahdolliset ratkaisut riippuvat paikallisista olosuhteista, mutta tietyissä osissa Malawia on helposti saatavilla maatalousjätettä riisinkuorten ja sokeriruo’on puristusjätteen muodossa. Se voidaan muuntaa polttoainebriketeiksi yksinkertaisella tekniikalla, mutta paikalliset yritykset tarvitsevat pääomaa ja koulutusta aloittaakseen. Osuuskunta kertoo hankkineensa koneen teknologian esittelyyn ja tarvitsee nyt rahoitusta tuotteen saattamiseksi markkinoille ja tuotannon lisäämiseksi.

Toinen alkuvaiheessa oleva hanke on Sani Carpentry Co-operative, joka perustettiin myymään kestävästä puusta valmistettuja tuotteita. Co-operative Climate Action on lahjoittanut startupille rakennuksen ja työkalut sekä löytänyt puusepän kouluttamaan paikallisia nuoria. Sani tarvitsee nyt rahoitusta aurinkosähkön asentamiseen ja aloituskulujen kattamiseen.

Varoja tarvitaan myös paikallisen rakennustyöntekijän Kasangazi Hydro Scheme -ohjelman skaalaamiseen. Työntekijä sai lisättyä veden virtausnopeutta pienellä rinteessä olevalla purolla käyttämällä 10 metrin muoviputkea, vanhaa generaattoria, lankaa ja paria vanhaa limupulloa. Kaikki vain noin 200 punnalla. Vesijärjestelmä toimittaa nyt sähköä yli 50 kotitaloudelle sekä paikalliselle peruskoululle ja maissitehtaalle. Ohjelma on saanut rahoituksen kunnollisen padon rakentamiseen, mutta turbiini ja generaattori on vaihdettava, ja suunnitelmissa on myös pienen tuotantoyksikön rakentaminen.

Co-operative Climate Action haluaa myös ottaa käyttöön aurinkoenergiapumput korvaamaan bensiinipumput, joita käytetään kasteluveden ottamiseen Malawi-järvestä sekä patoamaan osan järvestä kalalammikoksi. Se on tunnistanut mahdollisen paikan ja saa teknistä apua kalastusosastolta.

Yksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista Malawissa on sähkötoimitusten häiriö. Ilmastonmuutos on alentanut maan vesivoimajärjestelmän vedenkorkeutta niin vakavasti, että sähkökatkot ovat toistuvia. Auttaakseen ihmisiä valaisemaan kotinsa, osuuskunta tuo edullisia aurinkopaneeleja, LED-lamppuja ja ladattavia akkuja kotitalouksille. Se etsii nyt varoja lähetysmäärien lisäämiseen ja yrityksen perustamiseen järjestelmän hallinnoimiseksi.

Yksityishenkilöt tai yritykset voivat liittyä osuuskunnan jäseniksi ja ostaa vastikkeita osuuskunnan verkkosivuilta, ja heitä rohkaistaan auttamaan liiketoiminnan kehittämisessä.

Miles Hadfield
Co-op News
16.1.2023
Lue alkuperäinen artikkeli (englanniksi).

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.