OP Ryhmä vähensi energiankulutustaan noin 9 prosentilla loppuvuoden aikana

OP Ryhmä aloitti syyskuussa energiansäästöhaasteen vastauksena uhanneeseen energiakriisiin. Jo vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana energiaa säästyi satojen sähkölämmitteisten omakotitalojen kulutuksen verran.

OP Ryhmän energiankulutus laski alustavan laskelman mukaan noin yhdeksän prosenttia vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana verrattuna edellisvuonna vastaavaan aikaan. Yhteensä energiaa säästyi arvion mukaan määrä, joka vastaa noin 400 sähkölämmitteisen omakotitalon energiankulutusta samalla aikavälillä.

– Energiansäästötalkoot ovat tehonneet nopeasti ja jopa odotuksiamme paremmin. Talven aikana käyttöön otetut uudistukset vähentävät energiankulutustamme myös tulevaisuudessa, sanoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.

Viime syyskuussa OP Ryhmä asetti tavoitteekseen vähentää lämmityksen energiankulutusta viidellä prosentilla. Samalla toimipaikkojen sisälämpötilaa päätettiin laskea vähintään yhdellä lämpöasteella. Energiansäästöhaasteen tavoitteena oli vähentää omaa kulutusta ja samalla kannustaa muut yritykset mukaan säästötalkoisiin.

– Vaikka pahimmat uhkakuvat energiakriisistä eivät ole toteutuneet, kuluva talvi on ollut tilaisuus arvioida tarkasti omaa energiankulutustamme. Jo pienillä muutoksilla olemme onnistuneet muuttamaan toimintaamme siten, että energiaa hukattaisiin mahdollisimman vähän, Tanhuanpää sanoo.

Vallilan toimitilojen energiankulutus laski, vaikka ihmiset palasivat koronan jälkeen toimistolle

Esimerkiksi OP Ryhmän Vallilan toimitilojen kaukolämmön kulutus laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 13 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Sisälämpötilan laskemisen lisäksi energiankulutukseen on puututtu parantamalla toimitilojen energiatehokkuutta, kuten säätämällä Vallilan toimitilojen ilmanvaihtojärjestelmien tarpeettoman käynnin mahdollisimman vähäiseksi.  

– Tällaisilla toimenpiteillä pystymme vähentämään energiankulutustamme vuosittain lähes 430 sähkölämmitteisen yksiön kuluttaman energian verran. Vaikka koronarajoitusten jälkeen toimitilojen ja ravintoloiden käyttäjämäärät kasvoivat moninkertaisesti, sähkönkulutus pysyi viime vuoden tasolla, sanoo OP Ryhmän teknologia- ja vastuullisuuspäällikkö Simo Siitonen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.