Metsä Groupin sellutuotannon ympäristöjalanjäljelle erinomaiset tutkimustulokset

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on saavuttanut erinomaiset tulokset saksalaisen Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems (IMWS) -instituutin tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kattavasti sellutuotannon ympäristöjalanjälkeä. Tutkimuksessa yhtiön Äänekosken biotuotetehdasta verrattiin Euroopan ja Latinalaisen Amerikan sellutehtaiden keskiarvolukuihin.

Äänekosken biotuotetehdas, joka tuottaa sellua mm. paino- ja kirjoituspapereihin, erikoispapereihin, pehmopaperituotteisiin ja pakkauskartonkeihin, sai tutkimuksessa erinomaiset tulokset. Äänekosken biotuotetehtaan sellutuotannon päästöt ovat huomattavasti pienemmät ja tehtaalla tuotetun sellun ympäristöjalanjälki on pienin verrattuna Euroopan ja Latinalaisen Amerikan keskimääräisiin sellutehtaisiin. Tutkimuksen ympäristövaikutusluokkiin voi tutustua tutkimuksen toteuttaneen instituutin verkkosivulla: Spotlight Report – Life Cycle Assessment of fibres from bioproduct mill compared to fibres from average European and Latin American pulp mills.

IMWS:n asiantuntijat tutkivat Äänekosken biotuotetehtaan sellutuotannon ympäristöjalanjälkeä DIN EN ISO 14044-standardin mukaisesti, ja ulkopuoliset riippumattomat tutkijat ovat vahvistaneet tutkimuksen suorittamisen normien mukaisuuden. Tutkimuksessa verrattiin Äänekosken biotuotetehdasta Euroopan keskimääräisiin ECF- (Elemental Chlorine Free) ja TCF- (Totally Chlorine Free) sellutehtaisiin ja Latinalaisen Amerikan keskimääräisiin ECF-sellutehtaisiin. ECF ja TCF ovat vaihtoehtoisia sellun valkaisumenetelmiä, ja Äänekosken biotuotetehtaalla käytetään edistynyttä ECF-menetelmää. 

”Olemme asettaneet tavoitteeksi tuottaa sellua erityisen kestävästi. Tämä tutkimus osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Sellumme ympäristöjalanjälki ensiluokkaisena kestävänä raaka-aineena on äärimmäisen tärkeää meille, asiakkaillemme ja meitä ympäröiville yhteisöille. Jatkamme investointeja nykyaikaisiin teknologioihin tuottaaksemme sellua entistä kestävämmin”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Äänekosken biotuotetehtaalla fossiiliset hiilidioksidipäästöt tuotettua tonnia kohti ovat noin 30 prosenttia pienemmät kuin keskimääräisillä eurooppalaisilla ECF-tuotantoprosesseilla toimivilla sellutehtailla ja 45 prosenttia pienemmät kuin keskimääräinen TCF-tuotanto. Äänekosken biotuotetehtaalla, jossa käytetään uusinta teknologiaa ja nykyaikaista ECF-valkaisuprosessia, vaikutukset otsonikerrokseen ovat huomattavasti vähäisempiä kuin keskimääräisillä eurooppalaisilla tehtailla, jotka käyttävät TCF-prosessia. Mallissa keskimääräisellä TCF-tuotannolla oli haitallisempi vaikutus otsonikerrokseen prosessissa käytettyjen kemikaalien ja suurempien typenoksidipäästöjen vuoksi.

Äänekosken tehtaan hiukkaskuorma (ns. hieno pöly) on noin 45 prosenttia pienempi verrattuna keskimääräisiin ECF-teknologiaa käyttäviin eurooppalaisiin sellutehtaisiin ja jopa 70 prosenttia pienempi verrattuna keskimääräisiin TCF-tehtaisiin.

Äänekosken tehtaan hiukkaspäästöt ovat noin 45 prosenttia pienemmät verrattuna keskimääräisiin ECF-teknologiaa käyttäviin eurooppalaisiin sellutehtaisiin ja jopa 70 prosenttia pienempi verrattuna keskimääräisiin TCF-tehtaisiin. Happamoitumisen osalta Äänekosken biotuotetehtaan vaikutus oli 38 prosenttia vähäisempää kuin eurooppalaisilla TCF-sellutehtailla ja 17 prosenttia vähäisempää kuin eurooppalaisilla ECF-sellutehtailla. 

Metsä Group rakentaa parhaillaan uutta biotuotetehdasta Kemiin. Se on valmistuttuaan alan johtava tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuutensa osalta. Kemin biotuotetehdas rakennetaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) käyttäen, ja teknologian taso täyttää ja ylittää EU:n BREF-vaatimukset. Metsän biotuotetehtaat eivät käytä fossiilisia polttoaineita, ja niiden tavoitteena on hyödyntää 100 prosenttia sivutuotevirroista eikä tuottaa lainkaan jätettä. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti "Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.