Metsä Groupin sellutuotannon ympäristöjalanjäljelle erinomaiset tutkimustulokset

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on saavuttanut erinomaiset tulokset saksalaisen Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems (IMWS) -instituutin tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kattavasti sellutuotannon ympäristöjalanjälkeä. Tutkimuksessa yhtiön Äänekosken biotuotetehdasta verrattiin Euroopan ja Latinalaisen Amerikan sellutehtaiden keskiarvolukuihin.

Äänekosken biotuotetehdas, joka tuottaa sellua mm. paino- ja kirjoituspapereihin, erikoispapereihin, pehmopaperituotteisiin ja pakkauskartonkeihin, sai tutkimuksessa erinomaiset tulokset. Äänekosken biotuotetehtaan sellutuotannon päästöt ovat huomattavasti pienemmät ja tehtaalla tuotetun sellun ympäristöjalanjälki on pienin verrattuna Euroopan ja Latinalaisen Amerikan keskimääräisiin sellutehtaisiin. Tutkimuksen ympäristövaikutusluokkiin voi tutustua tutkimuksen toteuttaneen instituutin verkkosivulla: Spotlight Report – Life Cycle Assessment of fibres from bioproduct mill compared to fibres from average European and Latin American pulp mills.

IMWS:n asiantuntijat tutkivat Äänekosken biotuotetehtaan sellutuotannon ympäristöjalanjälkeä DIN EN ISO 14044-standardin mukaisesti, ja ulkopuoliset riippumattomat tutkijat ovat vahvistaneet tutkimuksen suorittamisen normien mukaisuuden. Tutkimuksessa verrattiin Äänekosken biotuotetehdasta Euroopan keskimääräisiin ECF- (Elemental Chlorine Free) ja TCF- (Totally Chlorine Free) sellutehtaisiin ja Latinalaisen Amerikan keskimääräisiin ECF-sellutehtaisiin. ECF ja TCF ovat vaihtoehtoisia sellun valkaisumenetelmiä, ja Äänekosken biotuotetehtaalla käytetään edistynyttä ECF-menetelmää. 

”Olemme asettaneet tavoitteeksi tuottaa sellua erityisen kestävästi. Tämä tutkimus osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Sellumme ympäristöjalanjälki ensiluokkaisena kestävänä raaka-aineena on äärimmäisen tärkeää meille, asiakkaillemme ja meitä ympäröiville yhteisöille. Jatkamme investointeja nykyaikaisiin teknologioihin tuottaaksemme sellua entistä kestävämmin”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Äänekosken biotuotetehtaalla fossiiliset hiilidioksidipäästöt tuotettua tonnia kohti ovat noin 30 prosenttia pienemmät kuin keskimääräisillä eurooppalaisilla ECF-tuotantoprosesseilla toimivilla sellutehtailla ja 45 prosenttia pienemmät kuin keskimääräinen TCF-tuotanto. Äänekosken biotuotetehtaalla, jossa käytetään uusinta teknologiaa ja nykyaikaista ECF-valkaisuprosessia, vaikutukset otsonikerrokseen ovat huomattavasti vähäisempiä kuin keskimääräisillä eurooppalaisilla tehtailla, jotka käyttävät TCF-prosessia. Mallissa keskimääräisellä TCF-tuotannolla oli haitallisempi vaikutus otsonikerrokseen prosessissa käytettyjen kemikaalien ja suurempien typenoksidipäästöjen vuoksi.

Äänekosken tehtaan hiukkaskuorma (ns. hieno pöly) on noin 45 prosenttia pienempi verrattuna keskimääräisiin ECF-teknologiaa käyttäviin eurooppalaisiin sellutehtaisiin ja jopa 70 prosenttia pienempi verrattuna keskimääräisiin TCF-tehtaisiin.

Äänekosken tehtaan hiukkaspäästöt ovat noin 45 prosenttia pienemmät verrattuna keskimääräisiin ECF-teknologiaa käyttäviin eurooppalaisiin sellutehtaisiin ja jopa 70 prosenttia pienempi verrattuna keskimääräisiin TCF-tehtaisiin. Happamoitumisen osalta Äänekosken biotuotetehtaan vaikutus oli 38 prosenttia vähäisempää kuin eurooppalaisilla TCF-sellutehtailla ja 17 prosenttia vähäisempää kuin eurooppalaisilla ECF-sellutehtailla. 

Metsä Group rakentaa parhaillaan uutta biotuotetehdasta Kemiin. Se on valmistuttuaan alan johtava tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuutensa osalta. Kemin biotuotetehdas rakennetaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) käyttäen, ja teknologian taso täyttää ja ylittää EU:n BREF-vaatimukset. Metsän biotuotetehtaat eivät käytä fossiilisia polttoaineita, ja niiden tavoitteena on hyödyntää 100 prosenttia sivutuotevirroista eikä tuottaa lainkaan jätettä. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.