Atria todentaa ensimmäisenä Suomessa kotieläintilojen vastuullisuustyötä

Atria rakentaa yhdessä Atria Sika -ketjun sopimustuottajiensa kanssa sikatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin ensimmäisenä Suomessa. Mallin rakentamiseen osallistuu yhteensä 35 sopimustuottajaa. Tavoitteena on rakentaa vastuullisuuden todentamiseen malli, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, kehittämistä sekä raportointia. Vuoden 2025 aikana pilottiryhmän kehittämä lopullinen todentamisen malli laajennetaan koskemaan koko sikaketjua. Vastaava malli luodaan myös muihin tuotantosuuntiin kunkin ketjun ominaispiirteet huomioiden. 

Kokonaisvaltainen vastuullisuuden raportointi koostuu lukuisista eri tekijöistä jakautuen neljään eri osa-alueeseen; eläinten hyvinvointiin, ilmastoon, ympäristöön sekä sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmiin. Eri osa-alueet yhdistetään lopulta vastuullisuusindeksiksi. Vastuullisuuden raportointi ja kehittäminen on välttämätöntä koko tuotantoketjussa. Luomalla selkeä ymmärrettävä ja mitattava malli haluamme auttaa tuottajiamme kehittämään, mutta myös raportoimaan oman tilansa vastuullisuusasioita mm. rahoittajien suuntaan. Samalla vastaamme globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään, luontokadon pysäyttämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Pilottitilat vastaavat noin 25 prosentin osuudesta Atrian sikaketjun tuotannossa. Saman aikaisesti vastuullisuusindeksin kehittämisen kanssa kehitämme myös sikojen ruokinnan täysin soijattomaksi. Porsastuotantotilojen kohdalla kyseessä on ainutlaatuinen konsepti koko maailmassa. Muutos toteutetaan yhdessä A-Rehun sikarehujen asiantuntijoiden kanssa. 

– Toimintaympäristön muutos vastuullisuusasioiden mittaamiseen ja kehittämiseen on voimakas. Yhdessä sopimustuottajiemme kanssa haluamme olla mukana tässä kehityksessä ja muuttaa välillä varsin monimutkaisetkin asiat ymmärrettäväksi, mitattavaksi ja tätä kautta helpommin kehitettäväksi. Aikaisemmat kokemukset ketjun kehittämisestä osoittavat sen, että kun asioita voidaan mitata, asioiden sisältö ja perusteet ymmärretään, tulee kehitys oikeaan suuntaan olemaan hyvin nopeaa, kertoo Atria Sika johtaja Jaakko Kohtala

– Vastuullisuusindeksi toimii osaltaan myös tiedonvaihtojärjestelmänä, jonka avulla Atria voi todentaa ja raportoida tuotantoketjujensa vastuullisuustyötä eri näkökulmista ja vastuullisuuden kehittymistä eri sidosryhmille läpinäkyvästi. Esimerkiksi tilan hiilijalanjälki on yksi vastuullisuusindeksin mittareista ja sen avulla todennetaan Atrian Science Based Targetin mukaisten ilmastotoimien etenemistä alkutuotannon osalta. Malli kytkee entistä vahvemmin koko Atrian ruoantuotantoketjun yhteen, parantaa tiedonvaihtoa ja tekee näkyväksi tuottajien vastuullisuustyön tärkeyden osana elintarvikeketjua. Vastuullisuusindeksin avulla tavoitellaan myös uusia arvonluontimahdollisuuksia koko ketjulle, sanoo Atrian vastuullisuuspäällikkö Teija Paavola

Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti "Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.