Atria todentaa ensimmäisenä Suomessa kotieläintilojen vastuullisuustyötä

Atria rakentaa yhdessä Atria Sika -ketjun sopimustuottajiensa kanssa sikatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin ensimmäisenä Suomessa. Mallin rakentamiseen osallistuu yhteensä 35 sopimustuottajaa. Tavoitteena on rakentaa vastuullisuuden todentamiseen malli, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, kehittämistä sekä raportointia. Vuoden 2025 aikana pilottiryhmän kehittämä lopullinen todentamisen malli laajennetaan koskemaan koko sikaketjua. Vastaava malli luodaan myös muihin tuotantosuuntiin kunkin ketjun ominaispiirteet huomioiden. 

Kokonaisvaltainen vastuullisuuden raportointi koostuu lukuisista eri tekijöistä jakautuen neljään eri osa-alueeseen; eläinten hyvinvointiin, ilmastoon, ympäristöön sekä sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmiin. Eri osa-alueet yhdistetään lopulta vastuullisuusindeksiksi. Vastuullisuuden raportointi ja kehittäminen on välttämätöntä koko tuotantoketjussa. Luomalla selkeä ymmärrettävä ja mitattava malli haluamme auttaa tuottajiamme kehittämään, mutta myös raportoimaan oman tilansa vastuullisuusasioita mm. rahoittajien suuntaan. Samalla vastaamme globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään, luontokadon pysäyttämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Pilottitilat vastaavat noin 25 prosentin osuudesta Atrian sikaketjun tuotannossa. Saman aikaisesti vastuullisuusindeksin kehittämisen kanssa kehitämme myös sikojen ruokinnan täysin soijattomaksi. Porsastuotantotilojen kohdalla kyseessä on ainutlaatuinen konsepti koko maailmassa. Muutos toteutetaan yhdessä A-Rehun sikarehujen asiantuntijoiden kanssa. 

– Toimintaympäristön muutos vastuullisuusasioiden mittaamiseen ja kehittämiseen on voimakas. Yhdessä sopimustuottajiemme kanssa haluamme olla mukana tässä kehityksessä ja muuttaa välillä varsin monimutkaisetkin asiat ymmärrettäväksi, mitattavaksi ja tätä kautta helpommin kehitettäväksi. Aikaisemmat kokemukset ketjun kehittämisestä osoittavat sen, että kun asioita voidaan mitata, asioiden sisältö ja perusteet ymmärretään, tulee kehitys oikeaan suuntaan olemaan hyvin nopeaa, kertoo Atria Sika johtaja Jaakko Kohtala

– Vastuullisuusindeksi toimii osaltaan myös tiedonvaihtojärjestelmänä, jonka avulla Atria voi todentaa ja raportoida tuotantoketjujensa vastuullisuustyötä eri näkökulmista ja vastuullisuuden kehittymistä eri sidosryhmille läpinäkyvästi. Esimerkiksi tilan hiilijalanjälki on yksi vastuullisuusindeksin mittareista ja sen avulla todennetaan Atrian Science Based Targetin mukaisten ilmastotoimien etenemistä alkutuotannon osalta. Malli kytkee entistä vahvemmin koko Atrian ruoantuotantoketjun yhteen, parantaa tiedonvaihtoa ja tekee näkyväksi tuottajien vastuullisuustyön tärkeyden osana elintarvikeketjua. Vastuullisuusindeksin avulla tavoitellaan myös uusia arvonluontimahdollisuuksia koko ketjulle, sanoo Atrian vastuullisuuspäällikkö Teija Paavola

Jaa artikkeli

Lue myös

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.