OP Ryhmä on asettanut toimialakohtaiset päästövähennystavoitteet energia-, maatalous- ja asuinkiinteistösektoreille

Uudet päästövähennystavoitteet koskevat kolmea toimialaa, joiden päästöt muodostavat yli 90 prosenttia OP Ryhmän päästöistä. Toimialakohtaiset päästötavoitteet ovat osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelmaa.

Energia- ja maataloussektori sekä asuntoluotot muodostavat 90,6 prosenttia OP Ryhmän luottosalkun päästöistä. Olennaisuusanalyysiin pohjaten OP Ryhmä on asettanut sektorikohtaiset päästötavoitteet näille kolmelle toimialalle. 

– Vastuullisuus on OP Ryhmän strategian ytimessä. Suomen suurimpana yritysrahoittajana ja finanssialan toimijana meillä on tärkeä tehtävä tukea asiakkaitamme kohti hiilineutraalia taloutta. Toimialakohtaisilla päästövähennystavoitteilla vauhditamme osaltamme vihreää siirtymää, sanoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää

Päästötavoitteiden tarkoitus on ohjata yhteiskuntaa entistä kestävämpään ja päästöttömämpään toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitoutumista kehitystyöhön ja osaamisen kasvattamiseen. 

OP Ryhmän toimialakohtaiset päästövähennystavoitteet:

  • Energiatuotannossa vähennetään päästöintensiteettiä 50 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä
  • Maataloudessa vähennetään 30 prosenttia absoluuttisia päästöjä vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä
  • Asuntolainojen osalta vähennetään päästöintensiteettiä 45 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä

Energiatoimialalla OP Ryhmä tukee vahvasti yhtiöiden vihreän siirtymän rahoitusta. Yhtiöitä kannustetaan tekemään siirtymäsuunnitelmia päästöttömämpään energiantuotantoon sekä tämän mahdollistavia toimenpiteitä. Maatalouden rahoittamisessa annetaan etusija ja hinnoitteluetu niille hankkeille, joissa on selkeä sitoumus teollisuuden tai muun alan kanssa yhteiseen päästövähennysohjelmaan. Asuntorahoituksessa tarkastellaan erilaisia tapoja kannustaa energiatehokkaaseen rakentamiseen ja peruskorjauksiin. Esimerkiksi omistaja-asiakkaat voivat tulevaisuudessa saada energiatehokkuuskriteerit täyttävälle lainalle etua. 

Yritysluottosalkusta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä 

Yritysten kestävän rahoituksen kysyntä on säilynyt ennätysvilkkaana myös vuonna 2023. OP:n kestävän rahoituksen sitoumuskanta kasvoi kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa edeltävästä vuodesta yhteensä 16 prosenttia 6,0 miljardiin euroon. Kestävien rahoitustuotteiden osuus OP Yrityspankin vastuista oli kesäkuun loppuun mennessä jo noin 18 prosenttia.

OP Ryhmä on sitoutunut vuonna 2021 laskemaan yritysluottosalkkunsa päästöjä Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi siten, että yritysluottosalkku on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteena Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi OP Ryhmä päätti vastuullisuusohjelman julkaisun yhteydessä, että yritysluottosalkkujen päästöjä tullaan vähentämään 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Nyt tavoitetta tarkennetaan vastaamaan vuoden 2022 päästölaskelman pohjalta tehtyä tarkempaa analyysia.

Myös EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) ja sen nojalla annettava ilmastoraportointistandardi kannustavat salkunlaajuisia tavoitteita tarkempiin, nyt asetettuihin toimialakohtaisiin päästövähennystavoitteisiin.

Päästövähennystavoitteet on asetettu joko päästöintensiteettiin (päästöt per tuotantoyksikkö) tai absoluuttisiin päästöihin perustuen. Päästövähennystavoitteet pohjaavat kansainvälisen energiajärjestön nettonollapäästö-skenaarioiden (International Energy Agency Net Zero Emissions, eli IEA NZE) avulla laskettuihin sektorikohtaisiin päästövähennysuriin.

Lue lisää OP Ryhmän vastuullisuusohjelmasta.

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.