Uutiskirje 24.8. Pellervo osuuskuntien asialla

Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on nostaa yrittäjyyden ja omistajuuden arvostusta ja vahvistaa yritysten kasvua tukevaa elinkeinopolitiikkaa.  

Pellervon tehtävänä on vaikuttaa, että päätöksenteko on osuuskuntien toimintaedellytyksiä edistävää. Kyse on myös yhteiskunnan kokonaisedusta.

Väestön ikääntyminen, kasvava julkinen velka ja pula osaavasta työvoimasta haastavat Suomen taloutta ja tulevaisuutta. Suomi tarvitsee pitkäjänteisesti toimivia osuustoiminnallisia yrityksiä, jotka ovat osa suomalaisten arkea, tärkeitä työllistäjiä ja merkittäviä investoijia.   

Osuuskunnat ovat yhtiörypäs, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on lähemmäs 28 miljardia euroa ja ne työllistävät 92 000 henkeä.   

Pellervon vaikuttamisen asialistalla on tänä syksynä osuuskuntakulmalla seuraavia asioita:  

  1. Alkaneella vaalikaudella osuuskuntien kannalta yksi keskeinen seurattava asia on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite osakeyhtiölain uudistamisesta. On varmistettava, että osuuskuntalain muutostarpeet tulee samalla arvioiduksi ja toteutettavaksi. Pellervossa olemme asettaneet tavoitteeksi osuuskuntalain 10-vuotishuollon toteuttamisen osakeyhtiölain uudistamisen rinnalla.
  2. Finanssialan bonusten verotuskäytänteiden uudistaminen on yksi hallituksen tulopuolen toimi. Sen odotetaan tuottavan 30 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Ennen kuin tuloverolakia mahdollisesti lähdetään muuttamaan, on selvitettävä ja arvioitava perusteellisesti muutoksen vaikutukset. 
  3. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vahvistetaan kotitalouksien ja yritysten mahdollisuuksia rakentaa omaa sähköverkkoa ja kytkeä siihen sähkön pientuotantoa sekä toteuttaa energiayhteisöjen kokeiluja. Energiajärjestelmän uudistamisessa osuuskuntamalli tarjoaa vesi- ja kuituosuuskunnissa testatun toimintamallin toteuttaa yhteisiä investointeja. Energiayhteisöjen toimintaedellytysten määrittelytyössä osuuskunnan tulee olla yksi malli toteuttaa yhteisön toiminta.
  4. Osuuskunta-asumisen osalta on tarpeen vaalikauden alussa toteuttaa viime vaalikaudella tehdyn osuuskunta-asumisen pilotin arviointi. Se antaa pohjan jatkokeskusteluun ja -linjauksiin. 
  5. Yritysvastuu on koko vaalikauden kattava teema. Sääntelystä ei pidä aiheutua kohtuuttomia vaatimuksia yrityksille ja osuuskuntien asema ei saa olla heikompi kuin muiden yritysmuotojen. Syksyllä eduskunta käsittelee hallituksen esitystä kestävyysraportoinnista. Pohjaesitystä on saatu parannettua osuuskuntien näkökulmasta. Niille mahdollistetaan vastaava konsernihuojennus kuin osakeyhtiömuodossa toimiville toimijoille. 
  6. Pellervo vaikuttamisen kenttänä on myös EU-taso. Syksyllä asialista on yritysvastuudirektiivin loppumetrin valmistelutyön seuranta ja valmistautuminen direktiivin toimeenpanoon Suomessa.  
  7. Osuustoiminnan tunnettavuus muiden talousmallien rinnalla vahvistuu, kun asia on nykyistä vahvemmin sisällä lapsille ja nuorille tarjotussa opetussisällössä eri koulutusasteilla. Asiaa edistetään niin vahvistamalla opettajien tietoisuutta kuin käymällä valtakunnallista keskustelua opetussuunnitelmista.  

Mari Kokko
Pellervon toimitusjohtaja

Uutiskirjeeseen

Jaa artikkeli

Lue myös

Pienosuuskuntien uutiskirje 10.5.: Verkostoista voimaa

Tervetuloa lukemaan ensimmäistä pienosuuskuntien uutiskirjettä. Tämä kirje on osa uutta Pellervoa. Tavoitteemme on olla aktiivinen ja yhdistävä toimija erilaisille ja -kokoisille osuuskunnille. Haluamme olla osuuskuntien luotettu kumppani ja yhdistäjä.