LPOnetille myönnetty ympäristösertifikaatti – vastuullisuus on konkreettisia arjen tekoja

Vuoden 2023 aikana LPOnet on ottanut käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka avulla voi toteuttaa systemaattisesti ympäristövastuullisuutta ja seurata tavoitteiden toteutumista. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnettiin LPOnetille 18.8.2023, kun ympäristöohjelman 10 vaadittavaa kriteeriä tuli täytettyä.  LPOnet ei kuitenkaan ole rajoittanut vastuullisuusohjelmaansa ainoastaan ympäristöohjelmaan, vaan on sisällyttänyt mukaan myös sosiaalisen sekä taloudellisen vastuullisuuden osa-alueet.

Osana vastuullisuustyötänsä LPOnet on tehnyt hallituksensa hyväksymän vastuullisuuslupauksen, jonka täytäntöönpanoa seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Vastuullisuuslupausta toteutetaan toimeenpanemalla kokonaisvaltaista vastuullisuusohjelmaa, jossa on määritelty seuraavalle kolmelle vuodelle niin tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet kuin mittaritkin tulosten seurantaa varteen. LPOnetin käytännön konkreettisista vastuullisuus- ja ympäristötoimista seuraavassa muutama esimerkki eri osa-alueilta.

LPOnetin kaikki työsuhdeautot ovat tänä päivänä päästöttömiä sähköautoja. Yhtiö on myös pystynyt etätyön avulla vähentämään työmatka-ajoja yli kolmanneksella. Ekaluokkalaisten koululaisten koulumatkaa turvaamaan LPOnet on vuosien ajan lahjoittanut lähialueemme koulua aloittaville heijastinreput, eikä unohtaa sovi myöskään sitä, että osuuskuntamuotoinen LPOnet on voittojensa maksimoinnin sijaan missiotaan toteuttaakseen investoinut Itä-Uudenmaan kattavimpaan valokuituinfrastruktuuriin alueen elinvoimaisuutta kasvattamaan. Päätuote valokuitu on tutkitusti energiatehokas ja LPOnetin valokuitu on erityisen energiapihi, sillä yhtiö käyttää niin kutsuttua PON-tekniikkaa, jossa sähkönkulutus on pienempi kuin muissa laajakaistatekniikoissa.

Paikallisten asiakkaiden omistama LPOnet Osk Anl on pyrkinyt toimimaan vastuullisesti jo perustamisvuodesta 1931

LPOnet toteuttaa sosiaalista vastuuta rakentamalla ja ylläpitämällä Itä-Uudellamaalla kriittistä tietoliikenneinfrastruktuuria – ensimmäiset 80 vuotta rakennettiin puhelinverkkoja ja 2000-luvulle siirryttäessä alettiin rakentaa valokuituverkkoja. Huippunopeat tietoliikenneyhteydet edesauttavat luonnollisesti alueen asukkaita ja yrityksiä pysymään mukana kehityksessä. Alueen peittävimmän valokuituverkon ansiosta elinvoima vahvistuu. LPOnet on kuluneen 15 vuoden aikana investoinut noin 23 miljoonaa euroa paikallisiin valokuituverkkoihin Porvoossa, Loviisassa, Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Askolassa. Asiakasomisteisena osuuskuntana LPOnet ei maksimoi taloudellista voittoa, vaan investoi tulevaisuuteen ja palauttaa paikallisille omistaja-asiakkailleen taloudellista hyötyä jäsenalennuksina.

LPOnet mittaa myös tärkeintä voimavaraansa, eli henkilöstön tyytyväisyyttä. Uunituoreessa kyselyssä henkilöstön tyytyväisyys oli mittaushistorian korkein, eNPS 67, mikä on erinomaista tasoa. Lukema on myös huomattavasti korkeampi kuin tietoliikennealalla keskimäärin.

”Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreettisia tekoja arjessa – ei tyhjiä lupauksia. Toimimme pitkäjänteisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti – joka päivä. Suhtaudumme vastuullisuuteen vakavasti ja nöyrästi, sillä se vaatii meiltä jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä. Vastuullisuusjärjestelmämme sertifiointi on tärkeä etappi, mutta se on vasta vastuullisuusmatkamme alkua.” toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila.

LPOnet Osk Anl

LPOnetin missio on tehdä Itä-Uudestamaasta paras digiajan alue asua ja yrittää. Vuonna 1931 perustettu LPOnet on moderni asiakasomisteinen kuitu-, tietoliikenne- ja IT-palveluosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin, laajakaista-, Internet-, TV- ja IT-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan paikallisesti asiakaspalvelupisteissään Loviisassa, Porvoossa ja Myrskylässä. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti "Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.