LPOnetille myönnetty ympäristösertifikaatti – vastuullisuus on konkreettisia arjen tekoja

Vuoden 2023 aikana LPOnet on ottanut käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka avulla voi toteuttaa systemaattisesti ympäristövastuullisuutta ja seurata tavoitteiden toteutumista. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnettiin LPOnetille 18.8.2023, kun ympäristöohjelman 10 vaadittavaa kriteeriä tuli täytettyä.  LPOnet ei kuitenkaan ole rajoittanut vastuullisuusohjelmaansa ainoastaan ympäristöohjelmaan, vaan on sisällyttänyt mukaan myös sosiaalisen sekä taloudellisen vastuullisuuden osa-alueet.

Osana vastuullisuustyötänsä LPOnet on tehnyt hallituksensa hyväksymän vastuullisuuslupauksen, jonka täytäntöönpanoa seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Vastuullisuuslupausta toteutetaan toimeenpanemalla kokonaisvaltaista vastuullisuusohjelmaa, jossa on määritelty seuraavalle kolmelle vuodelle niin tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet kuin mittaritkin tulosten seurantaa varteen. LPOnetin käytännön konkreettisista vastuullisuus- ja ympäristötoimista seuraavassa muutama esimerkki eri osa-alueilta.

LPOnetin kaikki työsuhdeautot ovat tänä päivänä päästöttömiä sähköautoja. Yhtiö on myös pystynyt etätyön avulla vähentämään työmatka-ajoja yli kolmanneksella. Ekaluokkalaisten koululaisten koulumatkaa turvaamaan LPOnet on vuosien ajan lahjoittanut lähialueemme koulua aloittaville heijastinreput, eikä unohtaa sovi myöskään sitä, että osuuskuntamuotoinen LPOnet on voittojensa maksimoinnin sijaan missiotaan toteuttaakseen investoinut Itä-Uudenmaan kattavimpaan valokuituinfrastruktuuriin alueen elinvoimaisuutta kasvattamaan. Päätuote valokuitu on tutkitusti energiatehokas ja LPOnetin valokuitu on erityisen energiapihi, sillä yhtiö käyttää niin kutsuttua PON-tekniikkaa, jossa sähkönkulutus on pienempi kuin muissa laajakaistatekniikoissa.

Paikallisten asiakkaiden omistama LPOnet Osk Anl on pyrkinyt toimimaan vastuullisesti jo perustamisvuodesta 1931

LPOnet toteuttaa sosiaalista vastuuta rakentamalla ja ylläpitämällä Itä-Uudellamaalla kriittistä tietoliikenneinfrastruktuuria – ensimmäiset 80 vuotta rakennettiin puhelinverkkoja ja 2000-luvulle siirryttäessä alettiin rakentaa valokuituverkkoja. Huippunopeat tietoliikenneyhteydet edesauttavat luonnollisesti alueen asukkaita ja yrityksiä pysymään mukana kehityksessä. Alueen peittävimmän valokuituverkon ansiosta elinvoima vahvistuu. LPOnet on kuluneen 15 vuoden aikana investoinut noin 23 miljoonaa euroa paikallisiin valokuituverkkoihin Porvoossa, Loviisassa, Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Askolassa. Asiakasomisteisena osuuskuntana LPOnet ei maksimoi taloudellista voittoa, vaan investoi tulevaisuuteen ja palauttaa paikallisille omistaja-asiakkailleen taloudellista hyötyä jäsenalennuksina.

LPOnet mittaa myös tärkeintä voimavaraansa, eli henkilöstön tyytyväisyyttä. Uunituoreessa kyselyssä henkilöstön tyytyväisyys oli mittaushistorian korkein, eNPS 67, mikä on erinomaista tasoa. Lukema on myös huomattavasti korkeampi kuin tietoliikennealalla keskimäärin.

”Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreettisia tekoja arjessa – ei tyhjiä lupauksia. Toimimme pitkäjänteisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti – joka päivä. Suhtaudumme vastuullisuuteen vakavasti ja nöyrästi, sillä se vaatii meiltä jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä. Vastuullisuusjärjestelmämme sertifiointi on tärkeä etappi, mutta se on vasta vastuullisuusmatkamme alkua.” toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila.

LPOnet Osk Anl

LPOnetin missio on tehdä Itä-Uudestamaasta paras digiajan alue asua ja yrittää. Vuonna 1931 perustettu LPOnet on moderni asiakasomisteinen kuitu-, tietoliikenne- ja IT-palveluosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin, laajakaista-, Internet-, TV- ja IT-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan paikallisesti asiakaspalvelupisteissään Loviisassa, Porvoossa ja Myrskylässä. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.