OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta ja estääkseen luontokatoa OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan.

Luonnon monimuotoisuus eli lajien ja eliöyhteisöjen kirjo on romahtanut ihmisen toiminnan seurauksena kuluvalla vuosituhannella. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kasvavien vaikutusten myötä ymmärrys luonnon ja talouden välisestä riippuvuudesta on kasvanut. Suomalaisten yritysten liiketoiminta on riippuvaista paitsi suomalaisesta luonnosta, myös muun maailman luontopääomasta globaalien arvoketjujen kautta.

– Luonnon tarjoamien palveluiden arvoa on ollut vaikea mitata, ja siksi talous on voinut kasvaa luontopääoman kustannuksella. Yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on kuitenkin jollain tavalla riippuvainen ekosysteemipalveluista. Siksi luontokadon pysäyttäminen on akuutti haaste, joka vaatii yrityksiltä välittömiä toimia, sanoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.

Ilmastokysymysten rinnalla suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää aiempaa enemmän huomiota luontokadon pysäyttämiseen. OP:n Suuryritystutkimukseen vastanneista yrityksistä 71 prosenttia kertoo luonnon monimuotoisuuden suojelemisen olevan keskeinen osa yrityksensä vastuullisuusstrategiaa. Yli 80 prosenttia kertoo kehittävänsä aktiivisesti käytäntöjä, jotka vähentävät negatiivista vaikutusta paikallisen luonnon monimuotoisuuteen.

Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia

Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina. Tiekartan tavoite on luontopositiivisen kädenjäljen kasvattaminen vuoteen 2030 mennessä. Luontopositiivisuus tarkoittaa, että OP Ryhmän toiminnalla on enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia luontoon.

OP Ryhmän merkittävimmät vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle syntyvät yritysten liiketoiminnan kautta. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia toimialoja ovat kiinteistöt ja rakentaminen, metsäteollisuus, maatalous ja elintarviketeollisuus sekä energia ja liikenne.

– Yritysten luontovaikutusten ja -riippuvuuksien ymmärtäminen on tärkeää niin yrityksen kuin pankin näkökulmasta. Vaikka luonnon monimuotoisuuden työkalut ja mittarit hakevat vielä globaalisti muotoaan, näemme Suomen suurimpana finanssialan toimijana tärkeäksi ottaa konkreettisia askeleita luontokadon pysäyttämiseksi yhdessä asiakkaiden kanssa, Tanhuanpää sanoo.

Tiekartta sisältää toimenpiteitä OP:n kestävän yritysrahoituksen, sijoitusrahastojen, vakuutusten, osuuspankkien ja hankintojen osalta. OP tukee jatkossa aktiivisesti asiakkaitaan luonnon monimuotoisuutta edistävien tavoitteiden asetannassa. 

Lainsäätäjien ja yritysten lisäksi tarve luontokadon estämiseen on herännyt myös kuluttajien suunnasta. 

– OP Ryhmän Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä 14 prosenttia omistaja-asiakkaista valitsi teot lähiluonnon hyväksi OP Ryhmän tärkeimmäksi paikalliseksi vastuullisuusteoksi vuonna 2023. Nyt julkaistu tiekartta vastaa myös OP:n omistaja-asiakkaiden toiveisiin, sanoo Tanhuanpää.

Lue lisää OP Ryhmän luonnon monimuotoisuustiekartasta osoitteesta op.fi.

Kyselytutkimuksen tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Suuryritystutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan 10.1.2024. Tutkimukseen vastasi 176 yritysjohtajaa yhteensä 141 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä. Aineisto kerättiin syksyllä 2023. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.