Pellervo-Seuran valtuuskunnan julkilausuma 4.3.2015: Yksi yritysmalli ei riitä

Pellervo-Seura ry
Tiedote

4.3.2015

Yksi yritysmalli ei riitä

Yritysmallien monimuotoisuus lisää talouden suorituskykyä, sosiaalista ja alueellista tasapainoa ja kansalaisten kokemaa osallisuutta ja hyvinvointia.

Ihmisillä tulee olla valinnanvaraa. On syytä muuttaa ajattelua, että talouselämä on yhdestä muotista ja kaikki toimivat samalla logiikalla. Sijoittajaomisteisen mallin rinnalla on myös jäsenomisteisia yrityksiä, jotka toimivat tuottaakseen mahdollisimmat hyvät palvelut jäsenilleen.

Suomessa on yli 4000 osuuskuntaa ja keskinäistä vakuuttajaa, ja niillä yli 7 miljoonaa jäsentä. Osuustoimintayritykset merkitsevät toimivaa otetta arjesta kuluttaja-, palvelu- ja tuottajaosuuskuntina sekä keskinäisinä vakuutusyhtiöinä. Ne organisoivat tekniikkaa ja teknologiaa yhteisön käyttöön laajakaista-, energia-, vesi-, sähkö- ja puhelinosuuskuntina.

Osuustoiminta tukee myös työtä ja yrittäjyyttä niin henkilöstöomisteisina osuuskuntina, kauppiasosuuskuntina, yrittäjien verkostona, tiimiyrityksinä oppilaitoksissa kuin yrittäjyyden kehtona. Osuustoiminnan sovellusalueet laajenevat koko ajan.

Yritystoiminnan monimuotoisuus tulee huomioida julkisen vallan toimissa:

  • Vapaaehtoiseen yhteenliittymiseen pohjaava jäsenomisteinen yritysmalli tulee tunnistaa ja huomioida kilpailulainsäädännössä ja sen tulkinnassa niin, että ne voivat toimia osuustoiminnan arvopohjan mukaisesti jäsenetuja tuottaen.
  • Usein varsin pääomavaltaisilla aloilla toimivien osuustoimintayritysten mahdollisuudet pääomamuodostukseen tulee turvata siten kuin muillakin yritysmalleilla.
  • Osuustoimintamalli tulee olla pysyvästi ja vakiintuneesti mukana koulujen ja oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa ja yritysopetuksessa. Osuustoiminnassa yhdistyy sopivasti sekä yrittäjyyden että aktiivisen kansalaisuuden ulottuvuudet.
  • Osuustoimintamalli tulee olla pysyvästi ja vakiintuneesti osa yliopistojen tutkimusta ja opetusta.
  • Ihmisten omatoimisuutta ja aktiivisuutta mm. infrasruktuuriosuuskuntien rakentamiseen tulee kannustaa. Oma aktiivisuus ja vastuunottaminen eivät saa näkyä esimerkiksi korkeampana kustannustasona verrattuna kunnallisiin palveluihin.
  • Työelämää koskevassa lainsäädännössä tulee tunnistaa, että markkinoilla toimii myös henkilöstöomisteisia osuuskuntia, joissa työskentelevien jäsenten työmarkkina-asemassa yhdistyy yrityksen omistus-, rahoitus- ja hallintasuhde sekä palkkasuhde.
  • Tulee pitää huolta siitä, että osuuskunta on jatkossa yhä vankemmin osa yritysneuvojien ammattitaitoa ja että osuustoimintamalli on erilaisissa neuvontamateriaaleissa riittävästi esillä.Tietoisuutta osuuskuntien mahdollisuuksista paikallisten elinkeinojen kehittämisessä ja kehitysavun kanavoimiskeinona tulee kasvattaa.

Ylimpien valtiollisten toimijoiden paitsi päätöksillä myös asenteella, aloitteilla ja lausumilla on tärkeä merkitys yritystoiminnan kehityksessä. Pellervon valtuuskunta toivoo painokkaasti, että seuraava hallitus ottaa myönteisen asenteen myös osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan kehittämiseen.

 

Lisätietoja Pellervosta:

Valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Komulainen, 0440 170 813
Toimitusjohtaja Sami Karhu, 0400 545 989

www.pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös