Päivi Siukkola aloitti projektityöntekijänä Pellervossa

OTK Päivi Siukkola on aloittanut työskentelyn projektityöntekijänä Pellervossa osuuskunnassa työllistyvän työttömyysturvaan liittyvässä selvityshankkeessa. 

Elo-lokakuussa Siukkolan toteuttamassa selvityksessä on tarkoitus selventää osuuskunnanssa työllistyvän oikeutta työntekijän tai yrittäjän työttömyysturvaan.

”Rajatapaukset työntekijän- ja yrittäjän työttömyysturvan välillä aiheuttavat tällä hetkellä paljon keskustelua, joten selvitykselle on tarvetta”, Siukkola taustoittaa hanketta.

Siukkola on aiemmin työskennellyt mm. hallinto-oikeudessa, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunnassa.

Jaa artikkeli

Lue myös

Vastaa kyselyyn: tuleeko osuustoiminnan arvoja ja periaatteita muuttaa?

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa osuuskuntaidentiteetin määrittelyyn. Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on aloittanut 2021 arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää tulisiko osuuskunnan määritelmää tai osuustoiminnan periaatteita ja arvoja muuttaa.  ICA teki oman kyselynsä vuosi sitten, mutta Pellervo kartoittaa nyt suomenkielisellä kyselyllään suomalaisten näkemyksiä osuuskuntaidentiteetistä.