Andelsförbundetin puheenjohtajalle Stefan Saaristolle merkittävä ansiomerkki  

Osuustoimintakeskus Pellervo ry on myöntänyt Finlands Svenska Andelsförbundin puheenjohtaja Stefan Saaristolle Kooperationens förtjänstmedalj av I klass -ansiomerkin tunnustuksena hänen merkittävästä työstään osuustoiminnan piirissä. Andelsförbundet on ruotsin- ja kaksikielisten osuuskuntien yhteistoimintajärjestö ja sillä on 31 jäsentä neljässä maakunnassa. 

Myönnetty ruotsinkielinen ansiomerkki on harvinainen ja asettuu korkealle Pellervon ansiomerkkien sarjassa. Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Kalervo Kallio vuonna 1949. Mitali myönnetään poikkeuksellisen ansiokkaasta ja yleensä pitkäaikaisesta toiminnasta osuustoiminnallisen tai keskinäisen yhteistoiminnan hyväksi.

Saariston rooli valtakunnallisessa ja alueellisessa osuustoiminnassa on ollut keskeinen. Hän on toiminut pitkään Finlands Svenska Andelsförbundin hallituksessa ja vuodesta 2019 alkaen sen puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut jäsenenä Pellervon valtuuskunnassa ja on nyttemmin sen hallituksessa. 

Näissä tehtävissä Stefan Saaristo on ollut poikkeuksellisella tavalla vaikuttamassa suomen- ja ruotsinkielisen osuustoiminnan keskinäisten suhteiden tiivistymiseen, joista ovat esimerkkeinä järjestöjen yhtenäinen jäsenpolitiikka ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistuminen. 

Saaristo on toiminut yhteensä 20 vuotta päällikkö- ja johtajatehtävissä teollisuudessa, näistä 13 vuotta osuustoiminnan parissa Osuuskunta Pohjanmaan Lihan toimitusjohtajana.  Hänellä on yhteensä 18 vuoden kokemus luottamustehtävistä liha-alan tuottajaosuuskunnissa ja niiden osakkuusyrityksissä, lisäksi hän vaikuttaa Vaasan Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Pohjanmaa-Österbotten OP-liiton hallituksen jäsenenä. 

Saaristo on kotoisin Maalahdesta, koulutukseltaan agrologi ja ammatiltaan maaseutuyrittäjä. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervo hakee korkeakouluharjoittelijaa

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo etsii korkeakouluharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan alkaen maalis-toukokuussa 2024. Harjoittelun kokoaikainen kesto on 2-3 kuukautta, mutta työtunnit voi jakaa haluamallaan tavalla 20-37,5 viikkotunniksi. Harjoittelijan tehtävänä on selvittää lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien oppilaitos- ja opiskelijaosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

Petri Pitkänen jatkaa Pellervon hallituksen puheenjohtajana

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty LähiTapiola -ryhmän johtaja, espoolainen Petri Pitkänen. Hänen valintansa uudelle kolmevuotiskaudelle eli vuosiksi 2023-26 hallituksessa teki järjestön valtuuskunta, joka kokousti perjantaina Helsingissä.