Pellervon Ilkka Uusitalo kannustaa perustamaan lisää osuuskuntia sosiaalialalle ja terveydenhuoltoon

Osuuskuntia on Suomessa hälyttävän vähän, sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksistä alle prosentti. Kuitenkin kyseessä on joustava yritysmuoto, joka sopii monenlaisiin tarpeisiin. Etenkin sellaisiin, joissa keskiössä on yhteisön etu, kuten soten sekä ensihoidon palveluiden järjestämiskysymyksissä, toteaa Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo.

”Yritysmallimme arvot sopivat erinomaisesti yhteen tulevissa aluevaaleissa puheena olevien palvelujen ihanteellisen tuottamisen suhteen. Uskon, että osuuskuntamallia voisi hyödyntää paljon nykyistä vahvemmin varsinkin sosiaalipalveluissa, esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa”, Ilkka Uusitalo sanoi perjantaina 10. joulukuuta Helsingissä kokoustaneelle Pellervon valtuuskunnnalle.

Laajasti kopioitavissa olisi vaikkapa Imatran ja Lappeenrannan seudulla toimivan Monitoimiseniorit -osuuskunnan malli. Siinä työntekemistä arkeensa kaipaavat eläkeläisjäsenet tuottavat kotona-asumista tukevia palveluita sekä palveluseteliasiakkaille että kaikille muille. Joukossa on paljon hoiva-alan ammattilaisia, jotka eivät halua vielä kokonaan jättää aktiivista elämää.

Vähän tunnettua on, että myös julkisyhteisö voi olla osuuskunnan aktiivinen perustaja, Uusitalo totesi. Jäsenenä voivat toimia esimerkiksi kunnat, siinä missä yritykset ja yhdistyksetkin. Osuuskunnat voivat toimia sotepalveluissa palvelusetelituottajina tai ne voivat tarjota palvelujaan hyvinvointialueille ostopalveluina ja samaan aikaan omalla rahalla maksaville kuluttajille.

Jaa artikkeli

Lue myös

Salok Osk Pellervon jäseneksi

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n hallitus hyväksyi 8. kesäkuuta talotekniikan ja teollisuuden asennus- ja huoltotoiminnan yritysten hankintaosuuskunnan Salok Osk:n yhdistyksen jäseneksi. Salokilla on yli 40 jäsenyritystä.

Pellervon lausunto EU-yritysvastuudirektiivistä

Osuustoimintakeskus Pellervo ry kannattaa EU-tasoista yritysvastuusääntelyä ja pidämme ehdottoman tärkeänä ja järkevänä, että EU toimii asiassa suunnannäyttäjänä. Direktiiviesitys on kuitenkin laaja ja paikoin vaikeaselkoinen kokonaisuus, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia sekä yritysten arvoketjuihin että niitä ympäröivään yhteiskuntaan. Direktiivillä luodaan myös osittain uudenlaista lainsäädäntöä.