Osuuskunnat turvaamaan Suomen energiaomavaraisuutta

Suomen on huolehdittava energiaomavaraisuudesta: Vihreän siirtymän yhteydessä meillä on liian vähän puhuttu uusien tuotantomallien omistajista, vaikka se on merkittävä ulottuvuus sekä huoltovarmuuden että energian hinnoittelun kannalta. Energiatuotannon omistajuus tulee olla vahvasti kotimaisissa käsissä.

– Osuuskunnat ovat varteenotettava malli esimerkiksi tuulivoiman toteutuksessa, se on jo nähty käytännössä esimerkiksi Tanskassa. Tuulivoimalaitosten rakentamisessa on painotettava kotimaista omistajuutta. Nykyisellään tuulivoimaloiden kotimaisuusaste on alle 50 prosenttia, toteaa Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

Tanskassa saatiin tuulivoiman pilottihankkeissa jo vuosituhannen alussa niin hyviä kokemuksia, että maan hallitus määräsi vähintään viidenneksen uusista tuulivoimapuistoista paikallisyhteisöjen omistettaviksi.

Mari Kokko peräänkuuluttaa, että julkista rahoitusta on suunnattava osuuskuntapohjaisille tuulivoimahankkeille. Osuuskunta on yritysmalli, jossa omistajat ovat samalla palvelun käyttäjiä ja tasavertaisesti osallisia päätöksentekoon. Tavoitteena ei ole saada mahdollisimman suurta voittoa sijoitetulle pääomalle vaan kestävää hyötyä omistajille. Juuri siksi se sopii hyvin myös kansallisen edun tarpeisiin.   

– Ei myöskään pidä sulkea pois mahdollisuutta, että pienydinvoimaloiden lämmöntuotantoa toteutettaisiin osuuskuntapohjalta, Kokko muistuttaa.

Osuuskunta sopii energiayhteisöille

Energiayhteisöjen osalta keskustelua on käyty lähinnä taloyhtiöiden sisäisistä sähköenergiaratkaisuista. Sen lisäksi kaivattaisiin nyt ymmärrystä energiayhteisöistä, joihin osuuskuntamalli tuo mahdollisuuksia. Niillä tarkoitetaan kiinteistöstä toiseen tai jopa maakunnasta toiseen toimivaa verkostoa.

Taloudelliset hyödyt jakautuvat osuuskunnassa palvelun käytön mukaan. Järjestelmä on vakaa, koska jäsenet voivat olla sekä kuluttajia että tuottajia. Osallisuus ja liiketoiminta yhdistyvät samassa organisaatiossa.

-Hajautettu energiayhteisö toimisi erinomaisesti. Omatuotantoa voidaan silloin hyödyntää tehokkaasti ja saada myös sähkön varastoinnista etua sähkömarkkinoilla, Mari Kokko tiivistää.

Osuuskuntamallin mahdollisuuksista energiantuotannossa keskusteltiin keskiviikkona iltapäivällä eduskunnan osuustoiminta- ja energiaremonttiryhmien järjestämässä kansanedustajaseminaarissa.

Eduskunnan_energiaseminaari_080223 Kari Huhtalan diat: Osuuskuntamalli energiaomavaraisuuden työkaluna (pdf)

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Lue myös