Osuuskuntalain uudistaminen järjestön tärkein vaikuttamistavoite – Ilkka Uusitalon puhe valtuuskunnalle

Viimeksi kokoontuessamme eduskuntavaaleihin oli jäljellä enää muutama viikko. Vaalitulos toi meille hallituksen, joka rakensi ohjelmaansa historiallisen pitkään. Elinkeinoelämälle muutos on ollut myönteinen. On valitettavaa, että tiettyjen ryhmien tyytymättömyys vaalitulokseen elää kuitenkin niin vahvana, että eilen meistä moni joutui turvautumaan poikkeusjärjestelyihin tänne Helsinkiin päästäkseen. Vaalit ovat vaalit, ja niitä on meillä Suomessa perinteisesti kunnioitettu.

Pellervon edunvalvonnan kannalta keskeistä on, että Orpon hallitus pääsee käsiksi osakeyhtiölain uudistamiseen. Teemme parhaamme, että myös osuuskuntalaki tulee vastaavalla tavalla uudistettua samassa yhteydessä. Toisena merkittävänä edunvalvonta-asiana on pankkibonusten verotus, jonka tilannetta seuraamme yhteistyössä OP-Ryhmän kanssa.

Edunvalvonnan edellytykset ovat meillä hyvät. Keväällä valituista kansanedustajista 63 on tietojemme mukaan ollut joskus valittuna jonkun osuuskunnan hallintoon. Heidän lisäkseen viidellä on muu vahva henkilökohtainen kytkös johonkin osuustoimintayritykseen, sellainen on esimerkiksi ollut heidän aiempi työnantajansa. Viime vaalikaudella perustettu eduskunnan osuustoimintaryhmä järjestäytyi uudelleen, ja mukaan ilmoittautui 39 kansanedustajaa. He edustavat liki kaikkia eduskuntapuolueita – hallituspuolueiden jäseniä heistä on 11. Puheenjohtajakaksikkona toimivat keskustan Petri Honkonen ja demareita edustava Johannes Koskinen. Ryhmä on kokoontunut nyt kolmesti, joista yksi tapaaminen oli Metsäliitto Osuuskunnan vieraana kuukausi sitten. Kansanedustajien nimilista löytyy uusimmasta OT-lehdestä ja Pellervon verkkosivuilta.   

Tällä hetkellä maassa eletään uusien vaalien odotuksen aikaa, niin tammikuisten presidentinvaalien kuin alkukesän EU-vaalien. Näitä akuutimpi asia Pellervon kannalta on kuitenkin maan taloustilanne. Ei hyvältä näytä – ei inflaation eikä korkojenkaan osalta. Lisäksi globaali muutos haastaa meitä. PTT:n Olli-Pekka Ruuskanen nimitettiin tänä vuonna vetäjäksi Suomen Akatemian laajalle viisivuotishankkeelle, jossa tutkitaan vihreän siirtymän vaatimia yhteiskunnallisia ratkaisuja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tällä viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä. Ratkaisut voivat kuitenkin lisätä eriarvoisuutta ja ristiriitoja.

Meneillään oleva yhteiskunnallinen murros vaatii kipeitäkin muutostoimia sekä yksilön että yritysten näkökulmasta. Ajat ovat harvalle meistä helpot. Osuuskunnilla on kuitenkin laajat näytöt siitä, että juuri murrosvaiheissa ne toimivat erityisen vahvasti yhteiskunnan tukipylväinä. Ne tuovat yhteisölleen vakautta ja luovat ympäristöönsä elinvoimaa. Mikä on niiden alueellinen vaikutus, siitä Pellervossa on käynnistymässä oma dataprojektinsa nyt vuodenvaihteessa. Nämä luvut ovat kiinnostavia myös siinä mielessä, että voimme käydä julkista keskustelua aiempaa vahvemmin perusteltuna.

Edustamamme joukko on vahva. Toimimme monessa eri osuustoimintayrityksessä.  Voimavaroja meillä kuitenkin on runsaasti.   Ollaan siis osuuskunnistamme ylpeitä, ja keskitytään kukin tahoillamme löytämään haasteiden sijaan ratkaisuja.

Osuuskunnat ovat kestävän tulevaisuuden rakentajia – se on myös meidän ensi kevään eurovaaliohjelmamme otsikko. Niissä vaaleissa meidän iso linjamme on täsmälleen sama kuin kotimaisessakin edunvalvonnassa: Osuuskunnat ja niiden erityispiirteet tulee huomioida, kun laaditaan yrityksiä koskevaa sääntelyä. Päätöksenteon punaisena lankana tulee olla järkisääntely.

Tänään keskustelemme yhteisen järjestömme taloudesta ja toimintasuunnitelmasta. Meille tehdyt pohjaesitykset noudattavat viime keväänä hyväksytyn strategian linjoja. Osuuskunnan tulee olla näkyvä, hyödynnetty ja tunnettu yritysmuoto, ja Pellervon toimia osuuskuntien luotettuna kumppanina ja verkostoijana. Tekemisen perustojen tulee olla kaikilta osin vahvoja. Miten näitä päämääriä ensi vuonna edistetään, siihen meillä on nyt viimeinen sanamme sanottavana.

Toivotan sekä Pellervon valtuuskunnalle että hallitukselle ja toimiston väelle antoisaa kokouspäivää! 

Jaa artikkeli

Lue myös