Kaksi omaperäistä terveysalan osuuskuntaa

Mikäli kansainvälinen osuuskuntaliike palkitsisi joka vuosi omaperäisimpiä osuuskuntia eri aloilta, nämä kaksi osuuskuntaa ansaitsisivat molemmat terveysalaa koskevan palkinnon.

1. Savvy

Savvy on 2017 Yhdysvalloissa perustettu osuuskunta jonka kautta jäsenet voivat osallistua (lähinnä lääketieteellisiin) tutkimuksiin koehenkilöinä joita tutkijat palkkaavat alustan välityksellä esimerkiksi kyselyihin ja tuotekokeiluihin. Jäsenet pystyvät selaamaan osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi sen perusteella mahdollistaako tutkimus etäosallistumisen.

Esimerkki miten sivusto esittelee vierailijalle osallistumismahdollisuuksia, esimerkkinä on äideille kohdistettu tuotekokeilu sekä terveysjuomia nauttiville kohdistettu puhelinhaastattelu.
Tarjouksen kuvailussa mainitaan sen soveltuvan 20 – 50 vuotiaille, kestävän puoli tuntia ja korvauksen olevan 75 dollaria.

Tuntipalkka on tässä tapauksessa lähes kolme kertaa korkeampi kuin Yhdysvaltain rikkaimman 5%:n mediaanituntipalkka (53 dollaria) ja työ on muutaman klikkauksen päässä vaatien ainoaksi pätevyydeksi terveysjuomista nauttimisen.

2. MIData

MIData on sveitsiläisen lääkärin Ernst Hafenin 2015 perustama osuuskunta jossa jäsenet tallettavat suojattuun pilvipalveluun esimerkiksi potilas- ja kuntoilusovellusten lokitietoja ja päättävät keille jakavat niitä, tyypillisesti tutkijoille. Ensimmäisessä MIDatan hankkeessa laihdutusleikkauksen läpikäyneitä jäseniä piti kirjaa esimerkiksi painonsa kehityksestä. Toisessa varhaisessa tutkimuksessa jäsenet jakoivat hanketta varten suunnitellulla mobiilisovelluksella tietoja kognitiivisista ja motorisista kyvyistään MS-taudin lääkkeen vaikutusten selvittämiseksi. MIData tulee myös tarjoamaan jäsenilleen terveysappien kauppapaikan.

Tutkijat tyypillisesti maksavat osuuskunnalle jäsenien osallistumisesta. Jäsenet päättävät yhteisesti ja demokraattisesti mihin rahat kohdistetaan, usein kehittämään MIDataa sekä edistämään lääketieteellistä tutkimusta josta jäsenet välittävät. Osuuskuntamalli muodostuu perustajien mukaan erityisen sulavasti näytteenantajista, sillä samaan tapaan kuin osuuskunnassa jokaisella on ääni, on myös jokaisella esimerkiksi yksi, ainutlaatuinen DNA joka lahjoittaa geenitutkimusta varten.

Hafenin mukaan GDPR:n kirjaus jokaisen oikeuteen omaan terveysdataansa, on merkittävä edistysaskel osuuskunnalle ja muille samankaltaisille hankkeille jotka pyrkivät edistämään käyttäjien oikeutta omistaa tuottamansa data. Se on hänelle osa murrosta jonka myötä vallitsevaa mallia jossa alustanomistajat myyvät käyttäjien alustalla tuottaman datan on yhä vaikeampi oikeuttaa ja toteuttaa. Hafen kutsuu vallitsevaa mallia ”digitaaliseksi feodalismiksi” ja uskoo että se tulee olemaan aikansa elänyt vuosikymmenen päästä.

Miten julkinen ja osuuskuntasektori voivat tukea koehenkilöistä koostuvia alustaosuuskuntia Suomessa?

Suomen julkinen ja osuuskuntasektori kykenisivät kiihdyttämään MIDatan ja Savvyn kaltaisten alustaosuuskuntien syntymistä suoraviivaisilla ja selkeillä toimenpiteillä, kuten:

  • Julkisesti rahoitettujen tutkimusten ja osuuskuntajättien tuotekokeilujen koehenkilöiden palkkaaminen koehenkilöistä muodustavan osuuskunnan välityksellä.
  • Julkisesti tai osuuskuntien omistamien terveysasemien verkkosivujen kävijöiden ohjaaminen koehenkilöiden omistaman osuuskunnan välittämiin tutkimuksiin seuraavan terveysasemavierailun ohessa.

Miltä tämänkaltaiset toimenpiteet saattaisivat näyttää tavallisen kansalaisen käytännön arjessa? Ohessa kaksi esimerkkiä.

  • Julkiselle terveysasemalle verkossa ajanvarausta tekevälle tarjotaan mahdollisuutta käynnin yhteydessä antaa genominäyte ja liittyä samalla MIDatan kaltaiseen, näytteenantajien omistamaan, voittoa-tavoittelemattomaan ja lääketieteellistä tutkimusta tukevaan osuuskuntaan. Hänelle annetaan samalla myös tunnukset osuuskunnan verkkoalustaan jonka voi hallinnoida tietojaan sekä osallistua osuuskunnan toimintaan.
  • Osuuspankin asiakasomistajalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua Savvyn kaltaisen alustan välityksellä tuotekokeiluun lemmikin kaulapantaan liitettävän, mobiilisovellukseen yhdistetyn paikantimen vaikutuksesta hänen lemmikkivakuutuskuluihin, ja saa osallistumisesta korvaukseksi OP bonuksia. Hän saa tietää tarjouksesta varatessaan Pohjolan sairaalan verkkosivuilta aikaa seuraavalle käynnille, jonka yhteydessä hän myös poimii paikantimen. OP kohdistaa tarjouksen hänelle tunnistaessaan hänen omistavan lemmikkivakuutuksen ja käyttävän Pohjola sairaaloiden verkkoajanvarausta.

Esimerkit eivät sisällä parhaimpia tai välttämättä edes toimivia askeleita joita julkinen ja osuuskuntasektori voisivat ottaa. En kuitenkaan epäile lainkaan etteikö lukuisten vastaavien ideoiden kokeilu olisi epäonnistumisten arvoista. Suomen panos avoimen lähdekoodin sekä osuustoiminnan saralla on suhteettoman suuri ja meneillään on historiallinen terveydenhuollon uudistus. Aika ja paikka saattavat olla ihanteellisia panostaa avoimen lähdekoodin ja osuuskunnallisesti omistettujen alustojen käyttöön terveydenhuollossa.

Lisää alustaosuuskunnista Alustaosuuskunta OPEN -tapahtumassa Helsingissä 14. marraskuuta 2018. Lue lisää www.alustaosuuskunta.com.

LEO SAMMALLAHTI

Jaa artikkeli

Lue myös

Kuka osuuskunnan omistaa, ellei sen jäsen?

Osuuskunnat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä. Niiden toimintaa ohjataan aivan samoin kuin yleisemmin tunnetussa yhteisömuodossa eli osakeyhtiöissä. Määräysvaltaa käyttävät osuuskunnissa jäsenet, osakeyhtiöissä osakkeenomistajat.

Mikä merkitys demokratialla oikeastaan edes on – yhteiskunnassa tai osuuskunnassa?

Demokratiaa ajatellaan usein lähinnä välineenä. Se on menettelytapa, jolla saadaan kansan tai ainakin enemmistön tahto selville ja parhaassa tapauksessa toteutettua. Huono systeemi, mutta ei olla parempaakaan keksitty, kuten tavataan sanoa. Todellisuudessa demokratia pitää sisällään jotain paljon syvällisempää osallisuuden tunteesta yhteisöllisyyteen. Sellaista mikä on ehkä unohdettu myös demokratiakouluiksi aikoinaan kutsutuissa osuuskunnissa.

Mari Kokko: Osuuskunta on väylä yrittäjyyteen 

Tänään vietetään Yrittäjän päivää. Eikä suotta, sillä yrittäjät ja yritykset yritysmuodosta riippumatta ovat Suomen talouden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä toimijoita. Luovat työtä ja vastaavat merkittävästä osasta maamme verotuloista.  

Yhteisöexit – Mitä jos perustajat myisivät alustansa käyttäjille?

Maailmalla on esimerkkejä yrityksistä, joiden valtava menestys on tapahtunut asiakasomisteiseksi muuttumisen myötä. Voi olla että ilmiö yleistyy. Ajatuksen ympärille onkin muodostunut muutama vuosi sitten käynnistynyt “yhteisöexit” (exit to community) liike joka pyrkii tekemään tämänkaltaisista omistajanvaihdoksista suositumpia, etenkin teknologiayhtiöiden perustajien parissa. Sen lisäksi että yhteisöexit voisi olla ratkaisu moniin teknologiayhtiöiden ongelmiin, jotka kumpuavat niiden perinteisesti osakeyhtiömuotoisesta omistusmallista, se voisi myös ratkaista haasteita, jotka liittyvät osuuskuntamuotoisten yhtiöiden perustamiseen toimialoille, joilla ne ovat perinteisesti olleet harvinaisia.