Digikirjasto: 1.2. Pellervon mallisääntöjä -sarja

Osuuskassan Säännöt

, ,

Pellervon mallisääntöjä Osuuskassoja varten rajoittamattomalla lisämaksuvelvollisuudella. N:o 4.
Pellervo-Seura 1902
Helsinki 1902. Osakeyhtiö Kauppakirjapaino.

Pdf-tiedosto >>

Stadgar för Andelskassan

, ,

Pellervos Mönsterstadgar N:o 4
För andelskassor med obegränsad tillskottsplikt
Helsingfors 1902
Aktiebolaget Handelstryckeriet.

Pdf-fil >>