Digikirjasto: 0. Digikirjasto

Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona

,

Jyri Artjoki, Jyväskylän yliopisto, Pienoistutkielma, Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, 2019.

Pdf-tiedosto

Finding a niche : social enterprises and the public service reform in Finland

,

Kostilainen, Harri

Itä-Suomen yliopisto, 2019
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
Väitöskirja

Väitöskirja verkosssa

Kaksoisluonne jäsenhallinnon näkökulmasta – Suurten osuuskuntien jäsenhallinnon käsityksiä kaksoisluonteesta ja sen huomioimisesta hallintotyöskentelyssä

,

Sanna Saastamoinen, Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen Yliopisto.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos, Lokakuu 2018

PDF-tiedosto

Osuuskunnan hallinnon ja osuustoiminnan tunnettuus

,

Henriikka Oksiala, Pro Gradi-Tutkielma, yhteiskuntatieteiden ja kauppatietieteiden tiedekunta, Itä-Suomen Yliopisto.

Pdf-tiedosto

 

Naiset osuuskuntien luottamushallinnossa ja johdossa

,

Miira Kokkonen, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, Pro-Gradu.

PDF-tiedosto >>

Women’s Agricultural Cooperatives as a Development Strategy

,

Niina Ojala CMH398
MSc Thesis in Agricultural Development
University of Copenhagen
25th of November 2016
Supervised Iben Nathan

PDF-tiedosto >>

Cooperative banking and the competitive dynamics of an oligopolistic retail banking market

Juho Kallio, 30272 Master’s Thesis in Economics
Åbo Akademi University Faculty of Social Sciences, Business and Economics 2016

PDF-tiedosto

Co-operation among Co-operatives: Experiences of Finnish New Wave Co-operatives

Saara Anna Reetta Sopanen, October 2013, Masters thesis, National University of Ireland, Cork

 

PDF-tiedosto >>

Osuustoimintayrittämisen kurssit Satakunnassa 1994-1997

, ,

Tuula Merikivi, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylä, 1996, Seminaarityö.

Pdf-tiedosto »

Seminaarityön tiivistelmä

Onko laman syynä työttömyys vai päinvastoin, vai onko riippuvuussuhdetta ollenkaan? Tämä seminaarityö ei pureudu laman ja työttömyyden syntymekanismeihin, vaan pyrkii valottamaan yhden työttömyydestä pakokeinon, osuustoiminnan, taustoja ja nykypäivää.

Seminaarityö paneutuu osuustoimintayrittämisen kurssien opetussuunnitelmaan ja sen kytkeytymiseen yhteistoiminnallisen oppimisen työtapaan.

Työssä etsitään kytkentöjä ryhmän vaiheiden paremmalle ymmärtämiselle. Osuustoimintayrittämisen kurssit, joiden tavoitteena on osuustoiminnallisen yhteisyrityksen perustaminen, on mainio tilaisuus ” brittiläisen Wilfred R Bionin ryhmäteorioiden tutkimiselle.

Coordination of supply and demand in the dairy marketing system

, ,

Coordination of supply and demand in the dairy marketing system

Julkaisu sisältää professori Petri Ollilan englanninkielisen väitöskirjatutkimuksen Coordination of supply and demand in the dairy marketing system vuodelta 1989 sekä siihen liittyvän suomenkielisen selostuksen Kysyntä ja tarjonta maidon markkinajärjestelmässä.

Maataloustieteellinen aikakauskirja, VOL 61 N:o 3 1989,  Suomen maataloustieteellinen seura,

PDF-tiedosto »

Collectiveness within startup teams – Leading the way to initiating and managing collective pursuit of opportunities in organizational contexts

,

KTT Heidi-Tuominen Forsströmin väitöskirja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2015.

Julkaisu Doria tietokannassa »

Tiimiperusteisten startupien ajattelu- ja toimintatavat ovat vahvasti yhteisöllisiä. Näin ne poikkeavat perinteisestä yksilökeskeisestä yrittäjyys- ja johtamisajattelusta. Yhteisölliset menetelmät tekevät startupeista houkuttelevia työnantajia sekä ketteriä toimijoita liiketoimintaympäristöissä. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöksessä.

Väitöksessä tutkittuja startupeja johdetaan ilman muodollista hierarkiaa ja yksittäistä johtajaa. Toimintaa kuvaavat tiimin jäsenten tasa-arvoisuus ja johtamista demokraattisuus. Jokaisella yksilöllä on keskeinen rooli osallistumisessa ja vastuunkantamisessa, sillä yksilöt viime kädessä vaikuttavat tiimin yhteisiin lopputuloksiin. Yhteisöllisyys ei siis suinkaan tarkoita vastuun puuttumista tai jatkuvaa yksimielisyyttä, vaan aktiivista yksilöiden osallistumista ja ajatustenvaihtoa.f

Märkesmän inom den kooperativa rörelsen

,

Märkesmän inom den kooperativa rörelsen

Helsingofors 1922, Sällskapet Pellervo, 313 sidor.

Pdf-fil »

Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona -hankkeen loppuraportti

,

Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella, kauppatieteiden laitoksella alkoi elokuussa 2013 vuoden mittainen Osuustoimintahanke ”Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona”.

Hankkeen loppuraportti löytyy osoitteesta http://www.uef.fi/documents/1174654/2393643/Loppuraportti.pdf/ae631418-8208-47bc-97c7-3717bd8b9840 Raportin ovat koostaneet hankkeen johtaja Anu Puusa ja projektitutkija Kirsi Hokkila.

Osuuskuntien uudistuva voitonjaon verotus osinkoverotukseen verraten

,

OTM-tutkielma Finanssioikeus, Leevi Simola  Tammikuu 2015, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta.

Osuuskuntien uudistuva voitonjaon verotus osinkoverotukseen verraten (PDF)

Kooperationen i näringsliv och samhälle

,

Kooperationen i näringsliv och samhälle

Finlands Sveska Andelsförbud, Helsingfors 1982, 98 s.

Rainer Mattson kap. I, II; 1-3
Marja-Liisa Anttalainen kap. II;4-9
Tapani Köppä kap. III
Juhani Tauriainen kap. IV-V
Vesa Laakkonen kap. VI

Ladda ner PDF-fil