Digikirjasto: 3. Avautuminen ja uudet rakenteet 1988-

Osuustoimintayrittämisen kurssit Satakunnassa 1994-1997

, ,

Tuula Merikivi, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylä, 1996, Seminaarityö.

Pdf-tiedosto »

Seminaarityön tiivistelmä

Onko laman syynä työttömyys vai päinvastoin, vai onko riippuvuussuhdetta ollenkaan? Tämä seminaarityö ei pureudu laman ja työttömyyden syntymekanismeihin, vaan pyrkii valottamaan yhden työttömyydestä pakokeinon, osuustoiminnan, taustoja ja nykypäivää.

Seminaarityö paneutuu osuustoimintayrittämisen kurssien opetussuunnitelmaan ja sen kytkeytymiseen yhteistoiminnallisen oppimisen työtapaan.

Työssä etsitään kytkentöjä ryhmän vaiheiden paremmalle ymmärtämiselle. Osuustoimintayrittämisen kurssit, joiden tavoitteena on osuustoiminnallisen yhteisyrityksen perustaminen, on mainio tilaisuus ” brittiläisen Wilfred R Bionin ryhmäteorioiden tutkimiselle.

Coordination of supply and demand in the dairy marketing system

, ,

Coordination of supply and demand in the dairy marketing system

Julkaisu sisältää professori Petri Ollilan englanninkielisen väitöskirjatutkimuksen Coordination of supply and demand in the dairy marketing system vuodelta 1989 sekä siihen liittyvän suomenkielisen selostuksen Kysyntä ja tarjonta maidon markkinajärjestelmässä.

Maataloustieteellinen aikakauskirja, VOL 61 N:o 3 1989,  Suomen maataloustieteellinen seura,

PDF-tiedosto »

Osuustoiminta vuonna 2000

,

Suomennos englantilaisen A.F. Laidlaw´n raportista.
Laidlaw pyrki raportillaan herättämään keskustelua samalla, kun hahmotti kehityssuuntia ja ehdotti muutoksia toimintaan, mikäli nämä suuntaukset toteutuvat. Laidlaw listaa raporttinsa pääkohdat kymmeneen kysymykseen julkaisun lopussa.
Yhteiskirjapaino Oy 1981

Pdf-tiedosto »

Yhteenliittymisen voima – Osuustoiminnan periaatteet tänään ja huomenna

,

W.P.Watkinsin alkuteos Co-operative Principles – Today & Tomorrow
Watkins kirjoitti alkuteoksen 90-vuotiaana vuonna 1966.
Kulutusosuustoiminnan Keskusliitto KK r.y./ Co-operative Union Ltd
Painokaari Oy, Helsinki 1990

Pdf-tiedosto

Osuustoiminnan yhteiskuntavastuu – henkilöstön näkökulma

,

Raportti Pellervo-Seuralle 8/2008
Merita Mattila, KTT
Tutkijaopettaja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
22 sivua

Pdf-tiedosto

Kehittyvä osuuskunta – Kysyvä työkirja pienosuuskunnille

,

Netco – hankkeen tuottama kirja osuuskuntien avuksi niiden kehittäessä toimintaansa. Osuuskunnan toimintaa tarkastellaan omistajuuden, asiakkuuden hallinnan, oppimisen sekä talous- ja laatuprosessien kautta. V. 2007

Pdf-tiedosto

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 2000-luvulle

,

4. painos, ilmestyi vuoden 2008 lopulla
Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n osuustoiminnan identiteettiä koskeva kannanotto vuodelta 1995 Manchesterista.
Osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisu.

Pdf-tiedosto >>

Trust, inequality and the size of co-operative sector – Cross country evidence

,

Helsingin kauppakorkeakoulun Working papers -sarja englanninkielinen pdf-julkaisu
Vuosi 2008.

Pdf-tiedosto

Ilo toimia yhdessä – Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

,

Manu Rantanen, Kari Kangaspunta & Sari Laanterä (toim.)
Senet-hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeen tuloksia ja keinoja hyvinvointipalveluiden edistämiseen. Pellervo-Seura toimi hankkeessa kumppanina.
Julkaisija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Mikkeli 2007, 88 sivua.
Tiedustelut: Ruralia-Instituutti, puh. (015) 20231.

Pdf-tiedosto

ESCOOP – European social Cooperative Perustaminen ja toiminnan kehittäminen.

,

Arja Elonen

Tutkimus ensimmäisen eurooppaosuuskunnan perustamisesta vuosien 2002-2007 välisenä aikana. Elonen työskenteli tutkijana RAKET-Equal -projektissa tämän työn tekemisen ajan. Tutkimuksen teossa on avustanut Raffaello Tesi, kansainvälisyyskoordinaattori RAKET-Equal -projektissa.
Marraskuu 2007

Pdf-tiedosto

 

Osuustoiminta – Vastuullista suomalaista omistajuutta

,

Osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisu pdf-tiedostona. Julkaisuista on myös painettu versio vuonna 2006.

Pdf-tiedosto

Verkostotalous

,

Pellervon näkökulmia -sarja
Nro 5
Verkostotalous
Toimittanut Juha Kuisma.
Tuotanto: Pellervon Julkaisupalvelu PJP
Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki 1994

Pdf-tiedosto >>

Omistajuus ja hallinto osuustoiminnallisissa ja keskinäisissä yrityksissä

,

Pellervon valtuuskunta hyväksyi 4.3.2011 työryhmän valmisteleman raportin ja antoi jäsensuhteita ja hallintoa koskevat suositukset.

Pdf-tiedosto

Jäsenomistajuus osuustoiminnallisissa yrityksissä

,

Jäsenomistajuus
osuustoiminnallisissa yrityksissä
Pellervo-Seuran valtuuskunta hyväksyi tämän raportin joulukuussa 1993.

Pdf-tiedosto »