Ilo toimia yhdessä – Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

Manu Rantanen, Kari Kangaspunta & Sari Laanterä (toim.)
Senet-hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeen tuloksia ja keinoja hyvinvointipalveluiden edistämiseen. Pellervo-Seura toimi hankkeessa kumppanina.
Julkaisija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Mikkeli 2007, 88 sivua.
Tiedustelut: Ruralia-Instituutti, puh. (015) 20231.

Pdf-tiedosto