Yrittäjyyden riskeiltä turvaan työosuuskuntaan – Media- ja kulttuurialan freelancereiden näkemyksiä työosuuskunnissa työskentelystä ratkaisuna työn epävarmuuteen

Joni Ulmanen, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalipolitiikka, Joulukuu 2018

Pdf-tiedosto 

Kirjasarjat: