Osuustoimintalakikomitean mietintö vuodelta 1952

Valtioneuvoston 24 päivänä elokuuta1944 asettaman komitean laatima ehdotus osuustoimintalainsäädännön uudistamiseksi. Komitean jäseniä olivat oikeusneuvos Y. J. Hakulinen, lainsäädäntöneuvos Marjos Rapola, varatuomari Eino Niemi ja vanhempi oikeussihteeri Lauri Anttila.  Mietintö valmistui 4.8.1952.

PDF-tiedosto