Digital library: 2. Osuustoiminnan vakiintuminen ja keskittyminen 1940-1987

Kooperationen i näringsliv och samhälle

Finlands Sveska Andelsförbud, Helsingfors 1982, 98 s.

Rainer Mattson kap. I, II; 1-3
Marja-Liisa Anttalainen kap. II;4-9
Tapani Köppä kap. III
Juhani Tauriainen kap. IV-V
Vesa Laakkonen kap. VI

Ladda ner PDF-fil

 

 

Valtioneuvoston 24 päivänä elokuuta1944 asettaman komitean laatima ehdotus osuustoimintalainsäädännön uudistamiseksi. Komitean jäseniä olivat oikeusneuvos Y. J. Hakulinen, lainsäädäntöneuvos Marjos Rapola, varatuomari Eino Niemi ja vanhempi oikeussihteeri Lauri Anttila.  Mietintö valmistui 4.8.1952.

PDF-tiedosto

Pellervo-Seura ja Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos
P. Kaarlehto ja R. Härmä

Eripainos Suomen Osuustoimintalehden vihoista 3, 4 ja 5 vuodelta 1958 sekä 1 ja 2 vuodelta 1959.
Helsinki 1959, Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö

Pdf-tiedosto >>

by Paavo Kaarlehto

Printed from Acta Agriculturae Scandinavica
Stockholm 1956

Almqvist & Wiksells Boktryckeri Ab
Uppsala 1956
118 pages

Pdf-file in English >>