Maanviljelijä ja osuuskunnat

Pellervo-Seura ja Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos
P. Kaarlehto ja R. Härmä

Eripainos Suomen Osuustoimintalehden vihoista 3, 4 ja 5 vuodelta 1958 sekä 1 ja 2 vuodelta 1959.
Helsinki 1959, Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö

Pdf-tiedosto >>