Kaksoisluonne jäsenhallinnon näkökulmasta – Suurten osuuskuntien jäsenhallinnon käsityksiä kaksoisluonteesta ja sen huomioimisesta hallintotyöskentelyssä

Sanna Saastamoinen, Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen Yliopisto.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos, Lokakuu 2018

PDF-tiedosto

Kirjasarjat: