Motions-osuuskunnassa opiskelemisen merkitys valmistuneille fysioterapeuteille: Kokemukset opiskelijaosuuskunnan vaikuttavuudesta työelämässä

Opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu, Fyosioterapeuttikoulutus, Katja Kirjavainen ja Sanna Kolehmainen, 2018

http://www.theseus.fi/handle/10024/141784

Kirjasarjat: