Finding a niche : social enterprises and the public service reform in Finland

Kostilainen, Harri

Itä-Suomen yliopisto, 2019
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
Väitöskirja

Väitöskirja verkosssa

Kirjasarjat: