Digikirjasto: 0. Digikirjasto

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä

,

Anne Tiikkala, Väitöskirja (monografia)

Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

Pdf-tiedosto >>

Selvitys osuustoimintatutkimuksesta maailmalla ja Suomessa

,

Professori Iiro Jussila, dosentti Panu Kalmi ja tohtori Eliisa Troberg tekivät selvityksen osuustoimintatutkimuksesta maailmalla ja Suomessa vuonna 2008.
Mitä tulevaisuudessa kannattaisi osuustoiminnassa tutkia? Kirjoittajat antavat vinkkejä myös niistä aiheista.

Pdf-tiedosto >>

Osuuskunnan perustajan opas

Osuuskunnan Perustajan opas sisältää oleellisen teoriatiedon osuuskunnan perustamisesta, sen säännöistä, hallinnoimisesta ja hallintoelinten tehtävistä. Opas valaisee myös verotusasioita, kirjanpitoa, markkinointia, vakuutuksia ja verotusta.

Siirry tästä >>

 

Osuuskunta, Pieni voima suureksi voimaksi, Käsikirja osuuskunnan jäsenelle

,

Osuuskunta, Pieni voima suureksi voimaksi, Käsikirja osuuskunnan jäsenelle

30 sivua sivua tiivistä tietoa siitä, miten jäsenen kannattaa toimia hyötyäkseen parhaiten jäsenyydestään.

Pdf-tiedosto >>

Kaverijohtaminen Y-sukupolven osuuskunnissa. Kaverijohtamisen avulla luodaan sitoutumista ja saavutetaan parempia tuloksia.

,

Annamari Törmänen ja Joonas Pesonen, opinnäytetyö, Yritystoiminnan-kehittämisen-koulutusohjelma, Tiimiakatemia, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.
Joulukuu 2012

Opinnäyte >>

Kokonaisvaltaisen johtajuuden ulottuvuudet: syväjohtaminen, psykologiset pääomat ja dialogi – miten y-sukupolven osuuskuntia johdetaan menestykseen?

,

Anna Sällylä ja Pekka Ylikojola, opinnäytetyö, proakatemia, Tampereen ammattikorkeakoulu

Elokuu 2012,95 sivua(Ammattikorkeakoulujen Theseus tietokanta)

Pdf-tiedosto >>

Jaettuna – yhdessä vai ilmiönä, tuottajaosuuskunnan johtamismalli

,

Anne Kylmäniemi, Pro gradu -tutkielma, hallintotiede, Lapin yliopisto
Kevät 2012

Pdf-tiedosto >>

Osuustoiminnasta kilpailuetua huoltoasemaliiketoiminnassa

,

Case: S-ryhmän ABC-ketju ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Sami Vornamo, Pro gradu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Johtaminen ja organisaatiot

Pdf-tiedosto >>

Aloittavan yrityksen haasteet elokuva- ja tv-alalla

,

Case Obscure Entertainment OSK
Anna-Maija Salmi, Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte, Tampereen ammattikorkeakoulu 2010

Pdf-tiedosto >>

Hallintoneuvostojen tehtävät ja tarpeellisuus valtionyhtiöissä ja osuuskunnissa

,

Vertaileva mediatutkimus 2000-luvun talouslehtikirjoituksista
Riikki Kivimäki, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2010

Pro Gradu >>

Profitability and outreach of microfinance: Mission drift theory and evidence in Uganda

,

Tuuli Ylinen: Pro gradu, Aalto university School of Economics, Helsingin Kauppakorkeakoulu 2010

Pro gradu >>

Social Enterprise as Labour Market Measure – Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä

,

Väitöskirja, Pekka Pättiniemi (VTM),
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka,
7.1.2006, Kuopion yliopisto

Pdf-tiedosto >>

The Disappearance of Co-operatives from Economics Textbooks

,

Panu Kalmi
Helsinki School of Economics
Working Papers W-398, 2006

Pdf-tiedosto >>

Paikallisuus ja alueellisuus osuustoiminta-yrityksen liiketoiminnassa

,

KTM Pasi Tuomisen Pro gradu -tutkielma Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2005

Pdf-tiedosto >>

Naiset, osuuskunnat ja MTK

,

Naisluottamushenkilöiden määrän lisääminen osuuskuntien ja tuottajajärjestöjen hallintopaikoille
Anne Kylmäniemi, HLJ-tutkinnon tutkimustyö, Pellervo-Instituutti (2005)

Pdf-tiedosto >>

Osuuskuntakonserni

,

Oikeudellinen tutkimus vuoden 2001 osuuskuntalain aiheuttamista muutoksista osuuskuntatoimintaan

Kaisa Kuronen, opinnäytetyö, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (2004)

Pdf-tiedosto >>