Digital library: 0. Digikirjasto

Annamari Törmänen ja Joonas Pesonen, opinnäytetyö, Yritystoiminnan-kehittämisen-koulutusohjelma, Tiimiakatemia, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.
Joulukuu 2012

Opinnäyte >>

Anna Sällylä ja Pekka Ylikojola, opinnäytetyö, proakatemia, Tampereen ammattikorkeakoulu

Elokuu 2012,95 sivua(Ammattikorkeakoulujen Theseus tietokanta)

Pdf-tiedosto >>

Ville Virtanen, Pro gradu -tutkielma, yrityksen taloustiede, Tampereen yliopisto
Kevät 2012

Pdf-tiedosto >>

Anne Kylmäniemi, Pro gradu -tutkielma, hallintotiede, Lapin yliopisto
Kevät 2012

Pdf-tiedosto >>

Case: S-ryhmän ABC-ketju ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Sami Vornamo, Pro gradu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Johtaminen ja organisaatiot

Pdf-tiedosto >>

Case Obscure Entertainment OSK
Anna-Maija Salmi, Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte, Tampereen ammattikorkeakoulu 2010

Pdf-tiedosto >>

Vertaileva mediatutkimus 2000-luvun talouslehtikirjoituksista
Riikki Kivimäki, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2010

Pro Gradu >>

Tuuli Ylinen: Pro gradu, Aalto university School of Economics, Helsingin Kauppakorkeakoulu 2010

Pro gradu >>

Marja Kerttu Kurkela,
Pro gradu,
Tampereen yliopisto, Aluetiede 2007

Tutkielma

Väitöskirja, Pekka Pättiniemi (VTM),
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka,
7.1.2006, Kuopion yliopisto

Pdf-tiedosto >>

Panu Kalmi
Helsinki School of Economics
Working Papers W-398, 2006

Pdf-tiedosto >>

KTM Pasi Tuomisen Pro gradu -tutkielma Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2005

Pdf-tiedosto >>

Naisluottamushenkilöiden määrän lisääminen osuuskuntien ja tuottajajärjestöjen hallintopaikoille
Anne Kylmäniemi, HLJ-tutkinnon tutkimustyö, Pellervo-Instituutti (2005)

Pdf-tiedosto >>

Oikeudellinen tutkimus vuoden 2001 osuuskuntalain aiheuttamista muutoksista osuuskuntatoimintaan

Kaisa Kuronen, opinnäytetyö, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (2004)

Pdf-tiedosto >>

Jussi Joutsiniemi, Pro gradu -tutkielma vuodelta 2004, Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos

Pdf- tiedosto >>

Panu Kalmi, Tutkimus
University of Vaasa, Department of Economics
November 25, 2011

Pdf-tiedosto >>

Pasi Saarnivaara
Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos,
toukokuu 2008

Pdf-tiedosto >>