Jaettuna – yhdessä vai ilmiönä, tuottajaosuuskunnan johtamismalli

Anne Kylmäniemi, Pro gradu -tutkielma, hallintotiede, Lapin yliopisto
Kevät 2012

Pdf-tiedosto >>

Kirjasarjat: