Oman pääoman määrittely kansallisissa ja kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa sekä standardien soveltaminen Suomen suurimmissa osuustoimintayrityksissä

Petra Jokinen, Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopiston taloustieteen laitoksella
Tammikuu 2012

Pdf-tiedosto >>

Kirjasarjat: