Osuuskunta kylätoiminnassa – tapausesimerkkinä Rämsöön kyläosuuskunta

Marja Kerttu Kurkela,
Pro gradu,
Tampereen yliopisto, Aluetiede 2007

Tutkielma

Kirjasarjat: