Hallintoneuvostojen tehtävät ja tarpeellisuus valtionyhtiöissä ja osuuskunnissa

Vertaileva mediatutkimus 2000-luvun talouslehtikirjoituksista
Riikki Kivimäki, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2010

Pro Gradu >>

Kirjasarjat: