Ihmiskeskeisemmän omistajuuden ja yrittämisen jäljillä – tarkastelussa osuustoiminnan periaatteet ja arvot

Hanna Muukka, Systemaattisen teologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2011

Pdf-tiedosto >>

Kirjasarjat: