Social Enterprise as Labour Market Measure – Sosiaaliset yritykset työllisyyspolitiikan välineenä

Väitöskirja, Pekka Pättiniemi (VTM),
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalipolitiikka,
7.1.2006, Kuopion yliopisto

Pdf-tiedosto >>

Kirjasarjat: