Osuustoimintayritysten jäsenten / asiakkaiden suhtautuminen omistajuuteen

Pasi Saarnivaara
Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos,
toukokuu 2008

Pdf-tiedosto >>

Kirjasarjat: