Osuustoiminnan yhteiskunnallinen merkitys Suomessa – tarkastelu liiketaloudellisesta näkökulmasta

Ville Virtanen, Pro gradu -tutkielma, yrityksen taloustiede, Tampereen yliopisto
Kevät 2012

Pdf-tiedosto >>

Kirjasarjat: