Digikirjasto: 0. Digikirjasto

Kyläosuuskuntien menestyminen ja sen mittaaminen

,

Jussi Joutsiniemi, Pro gradu -tutkielma vuodelta 2004, Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos

Pdf- tiedosto >>

Catching a Wave: The Formation of Co-operatives in Finnish Regions

,

Panu Kalmi, Tutkimus
University of Vaasa, Department of Economics
November 25, 2011

Pdf-tiedosto >>

Osuustoimintayritysten jäsenten / asiakkaiden suhtautuminen omistajuuteen

,

Pasi Saarnivaara
Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos,
toukokuu 2008

Pdf-tiedosto >>

Osuustoiminta vuonna 2000

,

Suomennos englantilaisen A.F. Laidlaw´n raportista.
Laidlaw pyrki raportillaan herättämään keskustelua samalla, kun hahmotti kehityssuuntia ja ehdotti muutoksia toimintaan, mikäli nämä suuntaukset toteutuvat. Laidlaw listaa raporttinsa pääkohdat kymmeneen kysymykseen julkaisun lopussa.
Yhteiskirjapaino Oy 1981

Pdf-tiedosto »

Yhteenliittymisen voima – Osuustoiminnan periaatteet tänään ja huomenna

,

W.P.Watkinsin alkuteos Co-operative Principles – Today & Tomorrow
Watkins kirjoitti alkuteoksen 90-vuotiaana vuonna 1966.
Kulutusosuustoiminnan Keskusliitto KK r.y./ Co-operative Union Ltd
Painokaari Oy, Helsinki 1990

Pdf-tiedosto

Osuustoiminnan yhteiskuntavastuu – henkilöstön näkökulma

,

Raportti Pellervo-Seuralle 8/2008
Merita Mattila, KTT
Tutkijaopettaja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
22 sivua

Pdf-tiedosto

Kehittyvä osuuskunta – Kysyvä työkirja pienosuuskunnille

,

Netco – hankkeen tuottama kirja osuuskuntien avuksi niiden kehittäessä toimintaansa. Osuuskunnan toimintaa tarkastellaan omistajuuden, asiakkuuden hallinnan, oppimisen sekä talous- ja laatuprosessien kautta. V. 2007

Pdf-tiedosto

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 2000-luvulle

,

4. painos, ilmestyi vuoden 2008 lopulla
Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n osuustoiminnan identiteettiä koskeva kannanotto vuodelta 1995 Manchesterista.
Osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisu.

Pdf-tiedosto >>

Trust, inequality and the size of co-operative sector – Cross country evidence

,

Helsingin kauppakorkeakoulun Working papers -sarja englanninkielinen pdf-julkaisu
Vuosi 2008.

Pdf-tiedosto

Ilo toimia yhdessä – Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

,

Manu Rantanen, Kari Kangaspunta & Sari Laanterä (toim.)
Senet-hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeen tuloksia ja keinoja hyvinvointipalveluiden edistämiseen. Pellervo-Seura toimi hankkeessa kumppanina.
Julkaisija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Mikkeli 2007, 88 sivua.
Tiedustelut: Ruralia-Instituutti, puh. (015) 20231.

Pdf-tiedosto

ESCOOP – European social Cooperative Perustaminen ja toiminnan kehittäminen.

,

Arja Elonen

Tutkimus ensimmäisen eurooppaosuuskunnan perustamisesta vuosien 2002-2007 välisenä aikana. Elonen työskenteli tutkijana RAKET-Equal -projektissa tämän työn tekemisen ajan. Tutkimuksen teossa on avustanut Raffaello Tesi, kansainvälisyyskoordinaattori RAKET-Equal -projektissa.
Marraskuu 2007

Pdf-tiedosto

 

Osuustoiminta – Vastuullista suomalaista omistajuutta

,

Osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisu pdf-tiedostona. Julkaisuista on myös painettu versio vuonna 2006.

Pdf-tiedosto

Verkostotalous

,

Pellervon näkökulmia -sarja
Nro 5
Verkostotalous
Toimittanut Juha Kuisma.
Tuotanto: Pellervon Julkaisupalvelu PJP
Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki 1994

Pdf-tiedosto >>

Omistajuus ja hallinto osuustoiminnallisissa ja keskinäisissä yrityksissä

,

Pellervon valtuuskunta hyväksyi 4.3.2011 työryhmän valmisteleman raportin ja antoi jäsensuhteita ja hallintoa koskevat suositukset.

Pdf-tiedosto

Jäsenomistajuus osuustoiminnallisissa yrityksissä

,

Jäsenomistajuus
osuustoiminnallisissa yrityksissä
Pellervo-Seuran valtuuskunta hyväksyi tämän raportin joulukuussa 1993.

Pdf-tiedosto »

Maanviljelijä ja osuuskunnat

,

Pellervo-Seura ja Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos
P. Kaarlehto ja R. Härmä

Eripainos Suomen Osuustoimintalehden vihoista 3, 4 ja 5 vuodelta 1958 sekä 1 ja 2 vuodelta 1959.
Helsinki 1959, Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö

Pdf-tiedosto >>

On the Economic Nature of Cooperation

,

by Paavo Kaarlehto

Printed from Acta Agriculturae Scandinavica
Stockholm 1956

Almqvist & Wiksells Boktryckeri Ab
Uppsala 1956
118 pages

Pdf-file in English >>