Stadgar för Andelskassan

Pellervos Mönsterstadgar N:o 4
För andelskassor med obegränsad tillskottsplikt
Helsingfors 1902
Aktiebolaget Handelstryckeriet.

Pdf-fil >>