Pellervon vuosikokous järjestetään syyskuussa

30.4.2020

Valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajisto on keskustellut vuosikokouksen uudesta ajankohdasta ja päätynyt siihen, että Pellervon vuosikokous tullaan pitämään syyskuussa. Valtuuskunta määrittelee päivän myöhemmin.  

Osuuskunnan ja edustajiston kokouksia koskeva poikkeuslaki hyväksyttiin

30.4.2020

Hallituksen esitys yhteisöjen, mm. osuuskuntien kokouksia koskevista poikkeussäännöksistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi (HE 45/2020) hyväksyttiin eduskunnassa 24.huhtikuuta. Poikkeuslaki vahvistetaan tasavallan presidentin esittelyssä 30. huhtikuuta. ja laki tulee voimaan 1.toukokuuta 2020.

Poikkeuslakiesitys osuuskunnan kokousten järjestämisestä eduskunnalle

17.4.2020

Hallitus antoi 16.4.2020 eduskunnalle esityksen yhteisöjen, mm. osuuskuntien, yhteisökokouksia koskevista poikkeussäännöksistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi (HE 45/2020).

Pienten ja keskisuurten osuuskuntien rahoitusongelmat koronakriisitilanteessa

27.3.2020

COVID-19 -viruksen aiheuttama epidemia on aiheuttanut yrityksille akuutteja rahoitusongelmia. Valtiovalta, pankit ja muut rahoituslaitokset ovat reagoineet tilanteeseen tarjoamalla nopeasti vaikuttavia apuvälineitä. Myös yritysneuvontapalvelut ovat yrittäjien apuna.

Osuuskunnan hallinnon kokoukset koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

19.3.2020

Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemää päätöstä yli 10 henkilön julkisten kokoontumisten kieltämisestä on täsmennetty siten, että se koskee kokoontumislaissa tarkoitettuja yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Toistaiseksi Suomen hallitus ei ole turvautunut valmiuslain […]

Pellervon vuosikokous siirtyy

18.3.2020

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n valtuuskunta on päättänyt peruuttaa 2.4.2020 koolle kutsutun Pellervon vuosikokouksen. Vuosikokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, jonka Pellervon valtuuskunta päättää. Päätös kokousajankohdasta tehdään mahdollisimman pian. Jäsenille tullaan lähettämään uusi […]