Yhdessä yrittämään!–hanke lisäsi yritysneuvojien osuuskuntaosaamista

Vuoden lopussa päättyvä Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous –projekti, tutummin Yhdessä yrittämään! -hanke, esitteli Helsingissä 10.10. järjestetyssä Yhdessä yrittämään! – seminaarissa positiivisia lukuja yritysneuvojien osuuskuntatietouden ja yritysmuodon esilletuonnin kehittymisestä. Sen tavoitteena on ollut lisätä yhteisyrittämisen houkuttelevuutta yksin yrittämisen vaihtoehtona, tärkeänä väylänä yritysneuvojien osuuskuntatuntemuksen lisääminen.

Vuonna 2009 projektin alkaessa teetetty alkukysely hankkeen piirissä olleiden yritysneuvojien suhtautumisesta osuuskuntaan yritysmuotona neuvonnassa kertoi, ettei 60 prosenttia yritysneuvojista maininnut lainkaan osuuskuntaa vaihtoehtona aloittavan yrityksen yritysmuodoksi.

Hankkeen loppumetreillä 2013 tehdyssä tutkimuksessa luvut ovat kääntyneet päälaelleen. Nyt 82 % yritysneuvojista ilmoitti tuovansa osuuskuntaa aktiivisesti esille aloittavien yritysten neuvonnassa. 97 % prosenttia kyselyyn vastanneista yritysneuvojista kertoi hallitsevansa osuuskunnan yritysmuotona.  55 % puolestaan kertoi omaavansa syventävät perusteet asiasta.  Samalla myös yritysneuvonnan asiakkaiden kiinnostus osuuskuntaan oli lisääntynyt: 78 % yritysneuvojista kertoi asiakkaiden olleen kiinnostuneempia osuuskunnasta yritysmuotona.

Seminaarin avauspuheenvuoron piti työministeri Lauri Ihalainen, joka kiitteli puheessaan hankkeen tuloksia. Puheessaan Ihalainen peräänkuulutti myös pienyritysten olosuhteiden parantamista ja totesi osuuskuntamuotoisen yrittämisen olevan yksi avaintekijä tähän.

Tilaisuus perehdytti myös hankkeen käytännön toimintaan koulutusesittelyn ja paneelikeskusteluihin osallistuneiden yritysneuvojien omien kokemusten muodossa.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.