Yhdessä yrittämään!–hanke lisäsi yritysneuvojien osuuskuntaosaamista

Vuoden lopussa päättyvä Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous –projekti, tutummin Yhdessä yrittämään! -hanke, esitteli Helsingissä 10.10. järjestetyssä Yhdessä yrittämään! – seminaarissa positiivisia lukuja yritysneuvojien osuuskuntatietouden ja yritysmuodon esilletuonnin kehittymisestä. Sen tavoitteena on ollut lisätä yhteisyrittämisen houkuttelevuutta yksin yrittämisen vaihtoehtona, tärkeänä väylänä yritysneuvojien osuuskuntatuntemuksen lisääminen.

Vuonna 2009 projektin alkaessa teetetty alkukysely hankkeen piirissä olleiden yritysneuvojien suhtautumisesta osuuskuntaan yritysmuotona neuvonnassa kertoi, ettei 60 prosenttia yritysneuvojista maininnut lainkaan osuuskuntaa vaihtoehtona aloittavan yrityksen yritysmuodoksi.

Hankkeen loppumetreillä 2013 tehdyssä tutkimuksessa luvut ovat kääntyneet päälaelleen. Nyt 82 % yritysneuvojista ilmoitti tuovansa osuuskuntaa aktiivisesti esille aloittavien yritysten neuvonnassa. 97 % prosenttia kyselyyn vastanneista yritysneuvojista kertoi hallitsevansa osuuskunnan yritysmuotona.  55 % puolestaan kertoi omaavansa syventävät perusteet asiasta.  Samalla myös yritysneuvonnan asiakkaiden kiinnostus osuuskuntaan oli lisääntynyt: 78 % yritysneuvojista kertoi asiakkaiden olleen kiinnostuneempia osuuskunnasta yritysmuotona.

Seminaarin avauspuheenvuoron piti työministeri Lauri Ihalainen, joka kiitteli puheessaan hankkeen tuloksia. Puheessaan Ihalainen peräänkuulutti myös pienyritysten olosuhteiden parantamista ja totesi osuuskuntamuotoisen yrittämisen olevan yksi avaintekijä tähän.

Tilaisuus perehdytti myös hankkeen käytännön toimintaan koulutusesittelyn ja paneelikeskusteluihin osallistuneiden yritysneuvojien omien kokemusten muodossa.

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.