Joroisten osuuspankki siirtää pankkitoimintansa Säästöpankkiryhmään

Joroisten Osuuspankin on tarkoitus aloittaa vuoden kuluttua syksyllä 2015 omistuksellinen yhteistyö Oma Säästöpankki oy:n kanssa. Se kuuluu nykyisinPOP-Pankki -ryhmään.

Osuuspankki kertoo tiedotteessaan, että aiesopimus on syntynyt pankin hallituksessa ja hallintoneuvostossa tehtyjen yksimielisten päätösten tuloksena perusteellisen harkinnan jälkeen. Asia tulee osuuspankin jäsenten lopullisesti päätettäväksi kevään 2015 osuuskuntakokouksessa.

Sopimuksen mukaan Joroisten Osuuspankki siirtää pankkiliiketoimintansa Oma Sp oy:lle. Siirrossa syntyy Oma Sp oy:n Joroisissa toimiva itsenäinen tulosvastuullinen konttori. Siitä on tarkoitus käyttää aputoiminimeä Joroisten Oma Pankki. Se jatkaa pankkiliiketoimintaa Joroisissa nykyisissä toimitiloissa.

Sopimuksen toteutuessa Joroisten Osuuspankin koko omapääoma säilyy osuuskunnalla ja sen jäsenten päätäntävalassa. Aiesopimuksen mukaan osuuskunta siirtää pankkiliiketoimintansa nettoapporttina Oma Sp oy:lle ja saa vastineena sen osakkeita.

”Joroisten Osuuspankin näkökulmasta omistus Oma Sp oy:ssä kerryttää taloudellista arvoa kahdella tavalla, osinkoina sekä omistuksen arvon kasvamisen myötä. Saatavat osakkeet vastaavat jatkossa noin yhtä neljäsosaa osuuskunnan koko 26 miljoonan euron varallisuudesta”, kertoo pankki tulevaisuuden omaisuusjärjestelystä.

Joroisten Osuuspankki jatkaa toimintaansa täysin itsenäisenä jäsentensä omistamana omistaja- ja sijoittajaosuuskuntana. Koska se ei enää jatkossa harjoita pankkitoimintaa, on nimi vaihdettava, ja työnimenä käytetään nimeä ”Joroisten Oma osuuskunta”.

Osuuspankki kertoo ratkaisun syntyneen eri vaihteohtojen kartoituksen jälkeen. Pankin tiedotteen mukaan suurella osalla POP Pankkiryhmän pankeista on ollut hyvin erilainen strategia kuin Joroisten Osuuspankilla, minkä takia kiristyvä sääntely asettaa niille vielä suurempia haasteita. Siitä seuraavaa rakennemuutosta Joroisten osuuspankissa ei haluttu hyväksyä. Myöskään OP-Pohjola -ryhmään palaaminen ei tullut kyseeseen, koska pankki katsoi sen merkitsevän sitoutumista rajattomaan yhteisvastuuseen, jonka se katsoi vievän itsenäisyyden ja päätösvallan omista pääomista.

”Kun pankillemme tarjottiin mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Oma Säästöpankki Oy:n kanssa, löysimme yhteistyökumppanin, jonka kanssa ajattelemme tärkeistä perusasioista samalla tavalla. Myös sen yrityskulttuuri sekä arvopohja ovat lähellä meitä.”, kerrotaan pankista mahdollisen fuusion perusteista.

”Oma Sp oy jäi Säästöpankkien yhteisvastuujärjestelmän ulkopuolelle, eikä se ole vastuussa toisten pank-kien veloista tai tekemisistä. Sitä johdetaan terveiden liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, ja sen vastuu- ja valtasuhteet ovat selkeitä ja läpinäkyviä.”, todetaan tiedotteessa yhdestä tärkeimmästä motiivista aiesopimukseen.

 

Joroisten osuuspankin tiedote asiasta

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.