Munakunnan liittoutuminen toi 5,3 miljoonan euron ylijäämän

Munakunta tiedotti 26.3. historiallisesta vuodestaan, jonka tuloksena se jakaa jäsenilleen osuuspääoman korkoa 10% ja toteuttaa miljoonan euron rahastoannin. 5,3 miljoonan euron ylijäämä on seurausta liiketoiminnan siirrosta Muna Foods Oy:lle ja 50 % osakekannan myynnistä.

”Kananmunien markkinatilannetta leimasi kova markkinaosuuskilpailu, jonka johdosta hintatasot niin myynti- kuin tuottajahintojen osalta olivat selvästi edellisvuotta alemmat. Munakunnan toiminta oli edellis-vuotta tehokkaampaa ja toiminnalliset kulut edellisvuotta pienemmät, mutta alhaisista myyntihinnoista johtu-en liiketoiminta oli tappiollista. Koska liiketoiminta siirrettiin syyskuun jälkeen Muna Foods Oy:lle, eivät tilikauden ja edellisen tilikauden luvut ole vertailukelpoisia”, kertoi Munakunnan toimitusjohtaja Jan Lähde edellisvuoden kulusta.

”Liiketoimintasiirrosta ja osakekaupasta kirjattiin Munakunnan tuloslaskelmaan kertaluonteisia voittoja. Munakunnan tilikauden ylijäämä oli 5,3 miljoonaa euroa”

Ylijäämä jaetaan osaksi jäsenille. Munakunnan osuuskunnankokous päätti, että vapaasta omasta pääomasta jaetaan liki kolmensadantuhannen euron, eli 10 %:n suuruinen korko jäsenten tilikauden alussa maksettuna olleille osuusmaksuille. Osuuskunnankokous päätti myös rahastoannista, jossa jäsenille annetaan kannustinosuuksia, perustuen Muna Foodsille toimitettuihin kananmunamääriin. Rahastoannin vaikutus on 3 snt ostettua kananmunakiloa kohden viidentoista kuukauden jaksolta (1.10.2014 – 31.1.2016). Kannustinosuuksia annetaan jäsenille arviolta reilun miljoonan euron edestä.

Munakunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Huittinen oli osuuskunnan kokouksen avauspuheessaan edelleen vakuuttunut liittoutumisratkaisusta: ”Kulunut vuosi oli Munakunnalle historiallisesti monivaiheinen. Muutaman kuukauden toiminnan perusteella emme pysty varmuudella arvioimaan, oliko vuosi sitten valittu strategia hyvä. Mutta mielestäni suunta on nyt oikea.”

Munakunta ilmoitti kesäkuun 17.päivänä liittoutumisesta Tanskalaisen kananmuna-alan toimijan Hedegaard Foodsin kanssa. Liittoutuminen toteutettiin niin, että Munakunta siirsi liiketoimintansa varoineen ja velkoineen uudelle yhtiölle Muna Foods Oy:lle, jonka jälkeen Munakunta myi 50 % yhtiön osakkeista Dava Foods Holding AS:lle. Liiketoimintasiirto Muna Foods Oy:lle tehtiin 30. syyskuuta ja osakekauppa 17.marraskuuta. Yhtiöjärjestelyn jälkeen Munakunta jatkaa ns. omistaja-osuuskuntana.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.