Vaasan yliopisto liittyi Co-op Network Studies -verkostoon

Vaasan yliopisto on liittynyt osuustoiminnan ja yhteisötalouden Co-op Network Studies -yliopistoverkostoon. Verkosto tarjoaa opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta.

”Verkoston kautta voidaan laajentaa yliopiston koulutustarjontaa. Se antaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia valita sivuaineita ja sisällyttää tutkintoon verkoston kautta tarjottavia monitieteisiä opintoja. Verkostossa on mukana 10 suomalaista yliopistoa, joten verkoston kautta lisätään myös yliopistojen välistä yhteistyötä. Kurssit sopivat kaikkien koulutusalojen opiskelijoille, tukevat yliopiston liiketoimintaorientaatiota ja antavat käsityksen osuuskuntayrittäjyydestä yhtenä yritysmallina”, sanoo koulutus- ja tutkimuspalveluiden johtaja Anja Britschgi Vaasan yliopistosta.

Verkostossa voi suorittaa sekä perusopintojen että aineopintojen opintokokonaisuuden aihealueessa tai sitten yksittäisiä kursseja aiheesta. Kaikki kurssit järjestetään verkkokursseina. Kursseilla käsitellään esimerkiksi osuustoiminnan arvoja ja periaatteita, osuuskuntien liiketaloustiedettä sekä osuustoiminnan suhdetta kestävään kehitykseen.

”Osuustoiminta on tärkeä osa modernia liiketoimintaa. Suomessakin monet johtavat yritykset ovat osuustoiminnallisia. Uudet yrittäjävetoiset pienosuuskunnat ovat myös erinomainen väylä yrittäjyyteen. Tässä mielessä on arvokasta, että myös Vaasan yliopiston opiskelijat pääsevät osallistumaan yliopistoverkoston toimintaan”, kommentoi Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi.

Yliopistoverkoston opetus on avointa ja ilmaista kaikille Vaasan yliopiston opiskelijoille. Erityisen hyvin kurssit sopivat kauppatieteiden opiskelijoille, mutta ne sopivat hyvin myös hallintotieteiden ja humanististen tieteiden opiskelijoille. Esimerkiksi humanistisille aloille perustetaan nykyään osuuskuntia. Koska kurssit järjestetään verkkokursseina, sopivat ne hyvin myös työelämässä toimiville opiskelijoille.

Myös Pellervossa ollaan iloisia Vaasan yliopisto liittymisestä verkostoon.

”Osuustoiminnan tutkimus ja opetus on ollut pitkään merkittävä kehityskohde. Osuustoiminnan neuvottelukunnan ja yliopistojen yhteistyöllä on pyritty tältäkin osin saamaan talouteen uusia ajatuksia ja puhtia. On hienoa, että Vaasan yliopisto liittyi opetusverkostoon. Yhä uutta asiantuntemusta tulee mukaan. Opiskelijoille, joita tulee paitsi nuorisosta myös aikuisopiskelijoita mm. osuustoimintayrityksistä, on lisää vaihtoehtoja”, sanoo Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Co-op Network Studies opinto-opas

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.